ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОЛЬСЬКИХ АРХІВІВ)

Інна Михайлівна Шугальова

Анотація


Розглянуті питання правового статусу та рівня матеріальної забезпеченості православного та католицького духівництва Правобережної та Західної України наприкінці ХІХ – в першій чверті ХХ століття. Основні висновки ґрунтуються на матеріалах Архіву давніх актів та Архіву нових актів у Варшаві.

Ключові слова


православне духовенство; католицьке духовенство; матеріальне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Archiwum gіownego Akt Dawnych w Warszawue. – Zespoł 302/II. – Sygnatura 13. Doghody i rozchody cerkwi. (1894-1902).

Archiwum gіownego Akt Nowychh w Warszawue. – Zespoł 14. – Sygnatura 533. Uposażenie duchowieństwa w Małopolse, w zaborze rosyjskim I w zaborze pruskim – sprawy ogólne (1918-1926).

Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – В 4 т., 5 кн. – Т. ІІІ: Четверта доба: Православна Церква українського народу в складі Російської Православної Церкви. – Нью-Йорк : Бавнд-Брук, 1957. – Репринтне видання. – К. : Видавництво Української Православної Церкви Київського Патріархату, 1998. – 399 с.

Георгиевский Евлогий, митр. Путь моей жизни. Воспоминания митрополита Евлогия, изложенные по его рассказам Т. Матухиной. –М. : Московский рабочий, ВПМД, 1994. – 621 с.

Державний архів Запорізької області (Далі – ДАЗО), ф.19, оп.1, спр. 65. Ведомость об Успенской церкви (1900-1912 гг.). – 48 арк.

ДАЗО, ф.21, оп.1, спр.27. О введений в действие постановлений о земских учреждениях (1865-1868 гг.). – 71 арк.

Дорошенко Д. Православна церква в минулому і сучасному житті нашого народу. – Берлін : РБ., 1940. – 70 с.

Записки сельского священника // Русская старина. – 1879. – Т. XXV-XXVIII.

Извлечение из отчета Обер-прокурора Святейшего Синода за 1866 год // Руководство для сельских пастырей. – 1868. – № 8, 18 февраля. – С. 264-276.

Історія релігій в Україні: У 10 т. // Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. – Т. 3: Православ’я в Україні / За ред. А. Колодного, В. Климова. – К., 1999.

Лотоцький О. Сторінки минулого. – Т. 2. – Варшава, 1933.

Степаненко Г. Православне парафіяльне духовенство на українських землях в Російській імперії в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) // Український історичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 45-65.

Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні: В 3 кн. – К. : Либідь, 1994.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.