АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІЛІЦІЇ 1920-Х РОКІВ

Олександр Васильович Чернуха

Анотація


Проаналізовані та класифіковані архівні документи з історії харківської міліції, які знаходяться у фондах Державного архіву Харківської області та Центрального державного архіву вищих органів влади. На основі проведеного аналізу виділено кілька основних груп архівних джерел, а саме документи вищих партійних та державних органів, міліцейські звіти, доповіді, оперативно-інформаційні зведення, статистичні матеріали тощо

Ключові слова


міліція; карний розшук; правоохоронні органи; організована злочинність; бандитизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Красный страж: сборник статей и рассказов о жизни и деятельности милиции и розыска УССР / [состав. В. Ю. Фесенко]. – Х., 1926. – 121 с.

Михайленко П. Из истории милиции Советской Украины / П. Михайленко. – К. : Высшие курсы МВД УССР, 1965. – 399 с.

Курило С. Г. Жизни своей не щадя. Из истории милиции Харьковщины / С. Г. Курило – Х. : Прапор, 1987. – 295 с.

Советская милиция: история и современность. 1917-1987 / под ред. А. В. Власова. – М. : Юридическая литература, 1987. – 551 с.

Тимченко А. Правовые основы организации и деятельности милиции Украины в 1917-1941 гг.: Учебное пособие / А. Тимченко. – Луганск : РИО ЛИВД, 1998. – 86 с.

Історія органів внутрішніх справ. Частина ІІ (ХХ століття): навчальні матеріали до спецкурсу / [упоряд. Л. О. Зайцев]. – Х. : Університет внутрішніх справ, 1999. – 154 с.

Коцан І. Міліція Харківщини у 1917-1930 рр. : автореферат дис. … канд. юридичних наук: спец. 12.00.01. – Теорія та історія держави і права / І. Коцан. – Х., 2003. – 19 с.

Михайленко П. П. Міліція України радянського періоду (1923-1940 рр.) / П. П. Михайленко // Міліція України. – 2003. – № 9. – С. 18-20.

ДАХО, ф. Р–203, оп. 1.

ДАХО, ф. Р–432, оп. 1.

ДАХО, ф. Р–563, оп.2.

ДАХО, ф. Р–563, оп. 1.

ДАХО, ф. Р–564, оп. 1.

ДАХО, ф. Р–576, оп. 1.

ДАХО, ф. Р–845, оп. 2.

ЦДАВО, ф. 5, оп. 1.

ЦДАВО, ф. 5, оп. 2.

ЦДАВО, ф. 5, оп. 3.

ЦДАВО, ф. 6, оп. 1.

ЦДАВО, ф. 6, оп. 2


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.