ДОКУМЕНТИ ПРО ПОШТОВІ ТА ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНІ УСТАНОВИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІСТОРИЧНИХ АРХІВІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ)

Ірина Сергіївна Міронова

Анотація


Проаналізовано неопубліковані документальні матеріали з історії розвитку поштових та поштово-телеграфних установ на півдні України з кінця ХVІІІ до початку ХХ ст., які зберігаються в історичних архівах Російської Федерації. Досліджувані матеріали розподілені за внутрішньою класифікацією згідно з принципом розподілу їх за походженням

Ключові слова


пошта; телеграф; архівні матеріали; статистичні відомості; міжнародні документи

Повний текст:

PDF

Посилання


Вигилев А. Н. История отечественной почты / А. Н. Вигилев. – М. : Радио и связь, 1990.

Російський державний архів давніх актів м. Москви (далі – РДАДА), ф. 199, спр. 359.

РДАДА, ф. 342, оп. 1, спр. 172.

РДАДА, ф. 162, оп. 1, кн. 1, спр. 1.

РДАДА, ф. 162, оп. 1, кн. 1, спр. 2.

РДАДА, ф. 124, оп. 4, спр. 60, 62.

РДАДА, ф. 162, оп. 1, кн. 2, спр. 1.

РДАДА, ф. 162, оп. 1, кн. 2, спр. 2.

РДАДА, ф. 162, оп. 1, кн. 2, спр. 3.

РДАДА, ф. 162, оп. 1, кн. 2, спр. 4.

Максимович Г. А. Деятельность Румянцева-Задунайского по управлению Малороссией. – Т. І. / Г. А. Максимович. – Нежин : Типо-Литография насл. В. К. Меленевского, 1913.

РДАДА, ф. 124, оп. 3, спр. 74, 75, 76, 77, 80.

Російський державний історичний архів м. Санкт-Петербурга (далі – РДІА), ф. 1289, оп. 1, спр. 93.

РДАДА, ф. 229, оп. 2, спр. 48; оп. 3, спр. 26, 136.

Максимович Г. Я. Материалы, относящиеся к учреждению почты в Малороссии при гр. Румянцеве-Задунайском / Г. Я. Максимович. – Полтава : Электр. Тип. Г. И. Маркевича, 1914.

Стороженко Н. В. Реформы в Малороссии при графе Румянцеве / Н. В. Стороженко // Киевская старина. – 1891. – Т. 34.

Историческое обозрение почт в России. Почты в царствование императрицы Екатерины ІІ и императора Павла І. Малороссийские почты // Прибавление к общему циркуляру по главному управлению почт. – 1845. – № 25.

РДАДА, ф. 13, оп. 1, спр. 74, 93, ч. І.

РДАДА, ф. 13, оп. 1, спр. 76.

Путро А. Пам’ятка української пошти ХVІІІ ст. / А. Путро. // Київська старовина. – 1996. – № 6.

Материалы по истории связи в России ХVІІІ – начало ХХ вв. Обзор документальных материалов // под ред. Н. А. Мальцевой. – Ленинград : Главполитграфпром СССР, 1966.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 26, 28.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 57, 58, 61, 87, 94, 103.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 136, 236, 294.

Орєхова С. Є. Історія розвитку поштового зв’язку у Донецькій області ХІХ – ХХІ ст. – дис... канд. іст. наук / С. Є. Орєхова. – Донецьк, 2006.

Положение об устройстве почтовой части 1830 г. 22 октября. – СПб., 1830. – 30 с.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 383, 444, 445.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 3808.

РДІА, ф. 1289, оп. 2, спр. 704, 706.

РДІА, ф. 1289, оп. 2, спр. 520, 704, 706, 844, 845.

РДІА, ф. 1289, оп. 2,спр. 845, 1174.

РДІА, ф. 1289, оп. 2, спр. 845, 1019.

РДІА, ф. 18, оп. 1, спр. 70; ф. 560, оп. 6, спр. 722, 890, 1012; ф. 565, оп. 14, спр. 1949, 1954.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 3808; оп. 13, спр. 119, 262.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 807, 839, 1249, 3619; оп. 13, спр. 300.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 140; оп. 2, спр. 516.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 1083, 1118, 1141, 1153, 1158, 1163, 1188, 1190, 1280, 1347, 1362, 1363, 1413, 1460, 1496, 1517, 1518, 1545, 1629, 1640, 1709, 1764, 1797, 1837, 1862, 1923, 2198, 2342, 2605, 2661, 2710, 2823, 3249, 3463, 3711, 3748, 3799, 4657; оп.2, спр.153, 212, 314, 349, 744, 784, 906, 1176, 1246, 1300, 1403, 1949, 1954, 1993.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 400, 717, 719.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 668.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 405, 1209, 1210, 2272, 3970; оп. 2, спр. 2856; ф. 107, оп. 1, спр. 18, 520.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр.2421; оп.2, спр.673.

РДІА, ф. 107, оп. 1, спр.18, 520.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 1405, 2422, 3373; оп. 2, спр. 675, 680, 2054, 2116, 2146.

РДІА, ф. 1289, оп. 12, спр. 102.

РДІА, ф. 14, оп. 1, спр. 22, ч. 1; ф. 1289, оп. 1, спр. 2408.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 158, 195, 257, 3970.

РДІА, ф. 1289, оп. 2, спр. 665.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 26.

РДІА, ф.560, оп.6, спр.53, 454, 1012; ф.565, оп.14, спр.1949, 1954; ф.1289, оп.1, спр.2421; оп.2, спр.1771.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 807.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 839.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 1249; оп. 2, спр. 665.

РДІА, ф. 1289, оп. 13, спр. 300.

РДІА, ф. 1289, оп. 23, спр. 300.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 2266.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 2846, 2980, 3803; оп. 12, спр. 102; ф. 572, оп. 1, спр. 20.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 2274, 2275.

РДІА, ф. 572, оп. 1, спр. 20; ф. 1289, оп. 2, спр. 10, 3118.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 2266, 2980.

РДІА, ф. 14, оп. 1, спр. 22, ч. 1; ф. 560, оп. 6, спр. 454; ф. 565, оп. 14, спр. 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954; ф. 1289, оп. 1, спр. 141, 406, 787, 788.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 3793, ч. ІІ; 3794, ч. І; оп. 2, спр. 1.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 571, 1965, 2837, 4805.

РДІА, ф. 1289, оп.1, спр.3407.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 673, 932, 948, 2464, 3404.

РДІА, ф. 1289, оп. 13, спр. 46.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 785, 936.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 897, 2145, 2423, 3605.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 1961.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 3408.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 3409.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 3410.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 3620.

РДІА, ф.1289, оп. 1, спр. 3958, 5063.

РДІА, ф. 1289, оп. 13, спр. 29.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 1562.

РДІА, ф. 1289, оп. 1, спр. 2128.