СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ 1863-1864 рр. В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ТА ПЕРЕШКОДИ В ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Юрій Сегійович Земський

Анотація


Розглянуті фактори, що обумовили застосування польською шляхтою модерної стратегії мобілізації усіх верств суспільства для участі в повстанні; причини стримування процесу демократизації свідомості, на прикладі Правобережної України

Ключові слова


повстання; шляхетська ієрархія; націоконструювання; прокламації; демократизація свідомості

Повний текст:

PDF

Посилання


Бовуа Д. Битва за землю в Україні. 1863-1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Даніель Бовуа, [перекл. на українську Зої Борисюк]. – К. : Критика, 1998. – 334 с.

Бовуа Д. Російська влада та польська шляхта в Україні 1793-1830 рр./ Даніель Бовуа, [з фанц. пер. Зоя Борисюк]. – Львів : Кальварія, 2007. – 296 с.

Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом і українськими масами (1831-1863) / Даніель Бовуа. – К. : Вид-во «Фенікс», 1996. – 415 с.

Державний архів Хмельницької області (далі – ДАХмО), ф.228, оп.1, спр.3307.

ДАХмО, ф. 315, оп. 1, спр. 820.

Земський Ю. Українсько-польське непорозуміння в ході повстання 1863 року / Юрій Земський // Метафора спільного дому. Заславщина багатьох культур. Матеріали наук. конф. – Ізяслав – Острог, 2006. – С. 259–265.

Центральний державний історичний архів України у Києві (далі – ЦДІАК), ф. 442, оп. 38, спр. 881.

ЦДІАК, ф. 442, оп. 369, спр. 291.

ЦДІАК, ф. 442, оп. 809, спр. 61.

ЦДІАК, ф. 442, оп. 811, спр. 25.

ЦДІАК, ф. 442, оп. 811, спр. 79.

ЦДІАК, ф. 442, оп. 811, спр. 95.

ЦДІАК, ф. 442, оп. 811, спр. 117.

ЦДІАК, ф. 442, оп. 812, спр. 4.

Brodowska H. Świadomość chlopów pokolenia powstania styczniowego/ Helena Brodowska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. – Sectio F : Historia. – Lublin, 1993. – Vol. XLVIII. – S. 19 – 27.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.