ВІДНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО АПАРАТУ ПЕТРОГРАДА В 1921-1923 РР.

Олена Михайлівна Орленко

Анотація


Проаналізовано політику радянської держави в 1921-1923 рр., яка спрямована на відновлення діяльності податкових органів, визначені її особливості на прикладі Петрограду-Ленінграду як специфічної господарської одиниці.

Ключові слова


нова економічна політика; оподаткування; Податкове Управління; фінансові відділи; податкове районування

Повний текст:

PDF

Посилання


Гензель П. П. Налоги Союза ССР / П. П. Гензель. – М., 1926.

Государственные и местные денежные налоги и сборы. – Рыбинск, 1922.

Гроссман В. Я. Налоги и сборы в СССР /В. Я. Гроссман. – М., 1929.

Дьяченко В. П. История финансов СССР (1917-1950 гг.) / В. П. Дьяченко. – М., 1978.

Марьяхин Г. Л. Очерки истории налогов с населения в СССР / Г. Л. Марьяхин. – М., 1964.

Налоги: Сборник декретов, инструкций и циркуляров на 1921-1922 гг. / Центроналог. – Пг. ; М., 1922.

Пятый отчет петроградского губернского экономического совещания совету Труда и Обороны (с октября 1922 г. по март 1923 г.). – Пг.,1923.

Хозяйственный отчет Северо-Западной области за 1922/23. – Л., 1924.

Центральний Державний архів м. Санкт-Петербурга (далі – ЦДА СПб), ф.1963, оп. 4, спр. 132.

ЦДА СПб, ф. 1963, оп. 4, спр. 200.

ЦДА СПб, ф. 1963, оп. 4, спр. 235.

ЦДА СПб, ф. 1963, оп. 4, спр. 265.

ЦДА СПб, ф. 1963, оп. 4, спр. 267.

ЦДА СПб, ф. 1963, оп. 5, спр. 46.

ЦДА СПб, ф. 1963. оп. 8, спр. 533.

ЦДА СПб, ф. 1963, оп. 133, спр. 46.

ЦДА СПб, ф. 1963, оп. 144, спр. 4.

ЦДА СПб, ф. 1963, оп. 144, спр. 7.

ЦДА СПб, ф. 1963, оп. 144, спр. 8.