ПЕРЕСЕЛЕНСЬКИЙ ПРОЦЕС ДО КРИМУ В 1944-1964 РОКАХ: ПРИЧИНИ, ХІД, ПОМИЛКИ, РЕЗУЛЬТАТИ

Ельвіна Ізетівна Сеітова

Анотація


Стаття присвячена переселенському процесу до Криму, який був розгорнутий у зв’язку зі значними людськими втратами, які трапились внаслідок Великої вітчизняної війни. Вона містить доволі загальне теоретичне наповнення стосовно характеристики «демографічної політики» та її методів. Особливу увагу автор привернув причинам, ходу, помилкам та результатам процесу переселення колгоспників-переселенців на півострів. Матеріал ґрунтується на архівних джерелах, багатий фактичними даними, що дозволяє зрозуміти сутність процесу, який відіграв суттєву роль в житті Криму після війни.

Ключові слова


переселенський процес; демографічна політика; колгоспники-переселенці; пільги; народне господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


Макарова О. В. Демографічна політика: сучасні реалії та перспективи / О. В. Макарова // Демографія та соціальна економіка. – 2007. – № 1.

Валентей Д. И. Основы демографии / Д. И. Валентей. – М. : Мысль, 1978. – 260 с.

Марксистско-ленинская теория народонаселения / под ред. Д. И. Валентея. – М. : Мысль, 1974. – 198 с.

Очерки по истории Крыма. Крым в период ВОВ, в годы восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства: 1941-1965 / под ред. И. С. Чирвы. – Симферополь : Крым, 1967. – Ч. 4. – 357 с.

Кондранов И. П. Крым: 1941-1945: Хроника / И. П. Кондранов. – Симферополь : КАГН, 2000. – 224 с.

Прибыткова И. Хроники миграционных событий в Украине до и после распада СССР / И. Прибыткова // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2009. – № 1. – С. 41–77

Бекирова Г. Крымскотатарская проблема в СССР: 1944-1991 / Г. Бекирова. – Симферополь : Оджакъ, 2004. – С. 43–47

Максименко М. М. Местные Советы Крыма в послевоенный период: 1954-1958 / М. М. Максименко. – К. : Наукова думка, 1972. – 266 с; Максименко М. М. Девятьсот дней в огне. – Симферополь ; К., 1970. – 91 с.

Волков А. И., Павлов И. В. Правовое регулирование сельскохозяйственного переселения в СССР / А. И. Волков, И. В. Павлов. – М., 1959.

Парторганизация переселенческого колхоза // Красный Крым. – 1945. – 16 мая.

Быстро залечим раны, нанесенные Крыму войной // Красный Крым. – 1945. – 20 мая.

Садова У. Я. Міграція та її місце у гармонізації розвитку територіальних суспільних систем / У. Я. Садова // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 1. – С. 29–36.

Кондранов И. П. Крым: 1941-1945: Хроника / И. П. Кондранов. – Симферополь : КАГН, 2000. – 224 с.

Держархів Автономної Республіки Крим (далі – ДААРК), ф.Р-2888, оп.1, спр.1.

ДААРК, ф. Р-3508, оп. 1, спр. 103.

Ефимов А. В переселенческом колхозе / А. Ефимов // Красный Крым. – 1945. – 31 янв.

Газета переселенческого района // Красный Крым. – 1945. – 2 сен.

ДААРК, ф. Р-3508, оп. 1, спр. 18.

ДААРК, ф. Р-3508, оп. 1, спр. 95.

ДААРК, ф. Р-3508, оп. 1, спр. 92.

ДААРК, ф. Р-3508, оп. 1, спр. 108.

ДААРК, ф. Р-3508, оп. 1, спр. 112.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.