ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКО-ПАРТІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ СЕЛЯН-ОДНООСІБНИКІВ ЯК САМОСТІЙНИХ ГОСПОДАРІВ У 1929-1933 РР. (НА ПРИКЛАДАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ)

Лариса Борисівна Лехан

Анотація


Розглянуто (на прикладах Лівобережної України) політику радянсько-партійного керівництва, спрямовану на ліквідацію селян-одноосібників, як самостійних господарів, що належали до всіх соціальних верств українського селянства.

Ключові слова


селяни; розкуркулювання; заможні верстви; середняки; бідняки; розорення; господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


Сидоров В. А. Мероприятия по трудовому перевоспитанию бывших кулаков // Вопросы истории. – 1962. – № 11. – С. 53–64; Финаров А. П. К вопросу о ликвидации кулачества как класса и о судьбе бывших кулаков в СССР. – М., 1961; Шуклецов В. Октябрь в Сибири. – Новосибирск, 1968.

Кульчицький С. В. До оцінки становища в сільському господарстві УСРР у 1931-1933 рр. // Український історичний журнал. – 1988. – №

; Марочко В. І., Шаталіна Є. П. Голод на Україні. – 1989. – № 7; 1990. – № 1; Шаталіна Є. П. Експропріація селянських господарств в Україні у 1929-1932 рр. // Український історичний журнал. – 1992. – № 3; Шаталіна Є. П. Селянські виселки під час колективізації в Україні (1928-1932 рр.). – К., 1997; Лазаренко В. М. Заможне селянство України в умовах НЕПу. – Черкаси, 2003.

Колективізація і голод на Україні. 1929-1933: Зб. документів і матеріалів / Упоряд. : Михайличенко Г. Т., Шаталіна Є. П. – К., 1991.

Даль В. И. Толковый словарь. – М., 1955. – Т. 2.

ЦДАВО, ф. 1, оп. 5, спр. 385.

Известия ЦК ВКП(б). – 1929. – № 22.

Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановления Коммунистической партии и советского правительства. 1927-1935. – М., 1957.

Правда. – 1930. – 11 січня.

Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации, 1927-1932 гг. / под ред. В. П. Данилова, Н. А. Ивницкого. – М., 1989.

Спецпереселенцы в Западной Сибири: 1930 – весна 1931 гг. / сост. С. А. Красильников и др. ; отв. ред. В. П. Данилов, С. А. Красильников. – Новосибирск, 1992.

ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 3190.

Чорні жнива: Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини: (Документи, спогади, списки померлих). – К.; Х.; Нью-Йорк; Філадельфія, 1997.

Стецовский Ю. История советских репрессий. – М., 1997. – Т. 1.

Сборник законов СССР. – 1930. – № 90. – Ст. 105.

ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 4317.

ЦДАВО, ф. 27, оп. 11, спр. 683.

33: Голод: Народна Книга-Меморіал / упоряд. : Л. Б. Коваленко, В. А. Маняк. – К., 1991.