ТЕОФІЛ ПАВЛИКІВ ТА МИКОЛА АНТОНЕВИЧ У БОРОТЬБІ ЗА ЗМІНУ ЗАКОНУ ПРО МОВИ ВИКЛАДАННЯ В НАРОДНИХ І СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ (70-ТІ РОКИ XIX СТ.)

Ярослав Мокляк

Анотація


Дана стаття представляє боротьбу руських депутатів (Галицький сейм) за зміну Закону про мову навчання в початкових і середніх школах від 22 червня 1867 року. Русини (українці) хотіли ввести українську мову в якості мови навчання в старших класах академічної гімназії у Львові. У 70-х роках XIX століття не вдалося досягти цієї мети

Ключові слова


Українці; право; мова навчання; школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Miąso J. Zdziejów szkolnictwa ukraińskiegow Galicji (1867-1914) / Miąso Józef // Rozprawyz Dziejów Oświaty. Т. 34. – Wrocław–

Warszawa–Kraków, 1991.

Starzyński S. Uwagi o prawnej stronie równouprawnienia narodowości / Stanisław Starzyński. – Lwów, 1883.

Гнатюк В. Національне відродженнє австро-угорських Українців (1772-1880) / Володимир Гнатюк. – Відень, 1916.

Stenograficzne sprawozdania z posiedzeń Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Lwów (далі –

Stenogr. spraw.), 11 posiedzenie 2 sesji 2 kadencji z 11 września 1868.

Stenogr. spraw., 18 posiedzenie 2 sesji 2 kadencji z 19 września 1868.

Визначний знавець австрійського законодавства Станіслав Стажиньскі твердив, що стаття ІІІ Закону про мови не суперечила

Основному закону. На його думку, стаття XIX Конституції була «загальним правилом» тобто набирає чинності в такому значенні,

що «не міг бути виданий жоден інший закон суперечливий його духові і змісту». Стажиньскі оцінив цю статтю як «зобов’язує

негативно». Силу «позитивну» бачив щойно в розпорядженнях, що видавалися в послідовності виконання статті XIX. Див.

Starzyński S. SprawajęzykapaństwowegowAustrii / StanisławStarzyński. –Lwów, 1884. – S. 56–57; його ж. Posejmie. – Lwów, 1884. – S. 89.

Полонизація Русинôвъ а правительство, IV // Дѣло. – 1886. – nr 112, 4(16) жовтня.

Stenogr. spraw., 32 posiedzenie 2 sesji 2 kadencji z 8 października 1868. –S. 837.

Koziebrodzki W. Repertorium czynności galicyjskiego Sejmu

Krajowego / Władysław Koziebrodzki. – T. 1. – Lwów. –S. 69.

Dzienni kustawi rozporządzeń krajowych. – 1874. – XXIX część, 30 czerwca, nr 45.

Stenogr. spraw., 13 posiedzenie 6 sesji 3 kadencji z 8 maja 1875.

Stenogr. spraw., 14 posiedzenie 6 sesji 3 kadencji z 10 maja 1875.

Sprawozdaniec. k. Rady szkolnej krajowej o stanieszkół średnich w latach 1872-1874. – Lwów.

Szujski J. Sejm galicyjski. Rok 1875 // Szujski Józef. Dzieła. – серія III, т. 3. Pisma polityczne. – Kraków, 1894.

1866-1871 рр. відсоток р усинів у с ередніх ш колах Г аличини в пав д о 2 2,5 %. Див. Zborucki Z. Euzebjusz Czerkawski / Zygmunt

Zborucki. – S. 19.

Баран C. З поля національної статистики галицьких середніх шкіл / Степан Баран // Студії з поля соціальних наук i статистики.

Т. 2. – Львів, 1910.

Stenogr. spraw., 5 posiedzenie 7 sesji 3 kadencji z 15 marca 1876.

Stenogr. spraw., 7 posiedzenie 7 sesji 3 kadencji z 20 marca 1876.

Wykaz stanu szkół ludowych w Galicyi w roku szkolnym 1869 // Sprawozdanie c. k. Rady szkolnej krajowej o stanie wychowania

publicznego w kraju, w latach szkolnych 1868 i 1869, вклейка.

Чорновол І. Українська фракція Галицького крайового сейму 1861-1901 pp. (нарис з історії українського парламентаризму) // Ігор

Чорновол. – Львів, 2002.