№ 9 (2012)

Зміст

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Джерела формування земельної власності православної церкви на Півдні України у XIX – на початку XX ст. PDF
Олена Миколаївна Балухтіна
Ідеологія чеських будителів напередодні революції 1848 р. PDF
Євген Володимирович Бевзюк
Духовні традиції родини Харитоненків PDF
Ольга Михайлівна Гайдай
Здійснення адміністративно-територіальних реформ у місцях компактного проживання німців Криму в 20-30-х роках ХХ ст. PDF
Іван Панасович Задерейчук
Діяльність пароплавних компаній Чорноморсько-Азовського басейну (друга половина ХІХ ст.) PDF
Олена Анатоліївна Камінська
Російська православна церква як знаряддя утвердження моноконфесійності Закарпаття (повоєнні роки) PDF
Лариса Іванівна Капітан
Господарський стан одноосібних селянських господарств та соціальна структура селянства Лівобережної України у роки непу PDF
Лариса Борисівна Лехан, Тетяна Кузьмівна Дацюк
Державна податкова політика на селі у 20-х роках ХХ ст. (на прикладі Петроградської губернії) PDF
Олена Михайлівна Орленко
Аграрне питання в політичній діяльності В. Плеве PDF
Зінаїда Василівна Священко
Етнічний склад сільського населення України на початку ХХІ ст. PDF
Володимир Миколайович Скляр, Олена Євгенівна Тверитникова

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

«Неофіційні» дипломатичні зв’язки з рядом європейських країн у зовнішній політиці Російської імперії на початку правління Єлизавети Петрівни (за матеріалами «Архіву князя Воронцова») PDF
Павло Андрійович Мацюта
Сільськогосподарське економічне районування в умовах становлення російсько-українського кордону в 20-х роках ХХ ст. PDF
Влада Володимирівна Сокирська

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

Англомовна історіографія «кольорової» імміграції до Великої Британії PDF (English)
Ріна Банті
Джерела до історії консульських установ іноземних держав на Півдні України (кінець XVIII – початок ХХ ст.) PDF
Людмила Анатоліївна Вовчук
Наукові та творчі здобутки В. Н. Станко PDF
Юрій Вадимович Котляр, Юлія В’ячеславівна Ветушинська
Історія України на шпальтах наукового збірника «Варшавські українознавчі зошити» PDF
Ольга Станіславівна Морозова
Проблеми господарства Радянської України 1921-1939 рр. у світлі документів 2-го відділу Головного штабу Війська Польського PDF (Polski)
Aleksander Smoliński
«Схід» та «Захід» у науковій проблематиці представників краківської історичної школи PDF
Євген Григорович Сінкевич
Журнали «Женский вестник» (1904-1917) та «Союз женщин» (1907-1909) як новий тип «ідейних» жіночих видань PDF
Лариса Володимирівна Філіпенко

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

Джерела з історії української еміграції в Німеччині у фондах Архіву Федеральної Землі Берлін (Німеччина, Берлін) PDF
Дмитро Васильович Бурім

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Чи були Фальц-Фейни баронами? (Історія становлення станового статусу родини Фальц-Фейнів) PDF
Алла Анатоліївна Задерейчук
Становлення правознавчої думки та державотворчих процесів в ідеях Пилипа Орлика PDF
Ольга Степанівна Кухарчук
Модифікації язичництва в сучасному неоязичництві PDF
Володимир Миколайович Рогатін
Проблеми правового регулювання у галузі охорони культурної спадщини України PDF
Оксана Сергіївна Худолей

РЕЦЕНЗІЇ

Історія України в джерелознавчих дослідженнях З. Анусіка PDF (Polski)
Tadeusz Srogosz