Здійснення адміністративно-територіальних реформ у місцях компактного проживання німців Криму в 20-30-х роках ХХ ст.

Іван Панасович Задерейчук

Анотація


Статтю присвячено вивченню національної політики більшовиків у Криму на прикладі німців. Розкрито історію формування національних районів і селищних рад. Окремо розглянуто проведення більшовиками кадрової політики, динаміку розширення мережі національних сільських рад, проблеми переведення діловодства на німецьку мову. Показано, як сприймали німці національну політику радянської влади.

Ключові слова


німці Криму; національна політика; коренізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Пащеня В. Н. Строительство Крымской АССР в 1920-х – 1930-х гг. / В. Н. Пащеня. – Симферополь : ДиАйПи, 2008. – 352 с.

Чирко Б. Национальные немецкие районы и сельские советы / Б. Чирко // Немцы Украины. Пилотный сборник. – М., 2002. – С. 160-163.

Державний архів АР Крим (далі – ДААРК), ф. П-1, оп. 1, спр. 547.

ДААРК, ф. П-1, оп. 1, спр. 821.

ДААРК, ф. П-1, оп. 1, спр. 698.

Хованцев Д. В. Політика партійно-державного керівництва Кримської АРСР щодо національних меншин (1921-1941 роки) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Д. В. Хованцев ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2005. – 18 с.

В. В. Немецкая деревня в Симферпольском районе // Красный Крым. – 1926. – № 165. 22 июля.

ДААРК, ф. П-1, оп. 1, спр. 404.

ДААРК, ф. П-1, оп. 1, спр. 700.

ДААРК, ф. Р-663, оп. 17, спр. 17.

Козирева М. Е. Німецькі національні райони Півдня України як адміністративно-територіальні одиниці 20-30-х рр. XX ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / М. Е. Козирева ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2009. – 18 с.

Гурбова Л. В. Немцы Крыма в период административных решений национальных проблем (1927-1930 гг.) / Л. В. Гурбова // Немцы в Крыму. Очерки истории и культуры / Сост. Ю. Н. Лаптев. – Симферополь : Таврия-плюс, 2000. – С. 101–112.

Гурбова Л. Биюк-Онларский немецкий национальный район / Л. Гурбова // Немцы Украины. Пилотный сборник. – М., 2002. – С. 30–31.

ДААРК, ф. Р-663, оп. 3, спр. 456.

ДААРК, ф. Р-663, оп. 3, спр. 987.

ДААРК, ф. П-110, оп. 1, спр. 4.

ДААРК, ф. П-142, оп. 1, спр. 9.

ДААРК, ф. П-142, оп. 1, спр. 16.

ДААРК, ф. П-110, оп. 1, спр. 40.

Безносов А. Карл-Либкнехтовский немецкий национальный район [Электронный ресурс] / А. Безносов. – Режим доступа : http://www.rdinfo.ru/ soc_rd/jencik_statja.php?mode=view&site_id=34&own_menu_id=3249

Безносов А. Пришибский немецкий национальный район [Электронный ресурс] / А. Безносов. – Режим доступа : http://www.rdinfo.ru/ soc_rd/jencik_statja.php?mode=view&site_id=34&own_menu_id=3487

Осташева Н. Молочанский немецкий национальный район [Электронный ресурс] / Н. Осташева. – Режим доступа : http://www.rdinfo.ru/ soc_rd/jencik_statja.php?mode=view&site_id=34&own_menu_id=3188

ДААРК, ф. Р-663, оп. 3, спр. 549.

ДААРК, ф. Р-663, оп. 17, спр. 42.

ДААРК, ф. П-142, оп. 1, спр. 2.

Сиволапов В. О. Радянізація німецьких колоній в Україні у 20-30-ті рр. ХХ ст. : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. – Луганськ, 2007. – 224 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.