Журнали «Женский вестник» (1904-1917) та «Союз женщин» (1907-1909) як новий тип «ідейних» жіночих видань

Лариса Володимирівна Філіпенко

Анотація


Проаналізовано типологічні особливості, структуру та редакційну політику журналів «Женский вестник» і «Союз женщин» як особливих «ідейних» жіночих видань початку ХХ ст., на сторінках яких формувалась та апробувалась нова феміністська ідеологія. Доведено, що зазначені журнали не просто фіксували факти дискримінації жінок або їх окремі досягнення, але й намагалися визначити шляхи подолання існуючих проблем, розробляючи поряд із традиційними темами жіночої рівноправності у шлюбно-сімейній, освітній та професійній галузях, питання політичної рівноправності.

Ключові слова


«ідейні» жіночі журнали; жіноча періодика; гендерна рівноправність

Повний текст:

PDF

Посилання


Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм и большевизм, 1860-1930 / Пер. с англ. ; Р. Стайтс. – М. : РОССПЭН, 2004. – 614 с.

Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности / И. И. Юкина. – СПб. : Алетейя, 2007. – С. 461-540 с.

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее – ЦГИА СПб.), ф. 2114, оп. 1, д. 1, л. 1.

ЦГИА СПб., ф. 2114, оп. 1, д. 81, л. 3.

Российский государственный исторический архив (далее – РГИА), ф.7 76, оп. 8, д. 1589. – 38 л.

От редакции // Женский вестник. – 1904. – № 1. – С. 1–2.

От редакции // Женский вестник. – 1904. – № 2. – С. 64.

Отдел для читательниц // Женский вестник. – 1905. – № 2. – С. 60–61.

Покровская М. И. Условия жизни петербургской фабричной работницы / М. И. Покровская // Женский вестник. – 1905. – № 4. – С. 70–77.

Женский труд в казенных винных складах / М. Е. Ш. // Женский вестник. – 1905. – № 9 – С. 265–267.

Покровская М. И. Государственная дума / М. И. Покровская // Женский вестник. – 1905. – № 11 – С. 321–324.

Союз равноправия женщин // Женский вестник. – 1905. – № 11 – С. 342–344.

РГИА, ф. 776, оп. 8, д. 2197, л. 49–50.

Общее собрание членов русского женского взаимно-благотворительного общества. Положение о первом съезде русских деятельниц по благотворению и просвещению. Программа съезда // Женский вестник. – 1904. – № 3.– С. 83–86.

Покровская М. И. Возражение рецензенту «Русской мысли» / М. И. Покровская // Женский вестник. – 1905. – № 4 – С. 86.

Отдел для читательниц // Женский вестник. – 1905. – № 3. – С. 60–61.

Харрис Дж. Г. Русские дореволюционные журналы начала ХХ века / Дж. Г. Харрис // Гендер: язык, культура, коммуникация: Доклады Первой Международной конференции (Москва, 25-26 ноября 1999 г.). – М., 2001. – С. 361–368.

Новикова Н. Всероссийский союз равноправия женщин (1905-1914 гг.): К вопросу о характере русского феминизма / Н. Новикова / Гендерные истории Восточной Европы. – Минск, 2002. – С. 87–98.

РГИА, ф. 777, оп. 8, д. 225, л. 1.

Союз женщин. – 1908. – № 3. – 24 с.

Союз женщин. – 1907. – № 1. – С. 1.

Мирович Н. Кейр Гарди и его защита равноправия женщин / Н. Мирович // Союз женщин. – 1908. – № 1. – С. 9–10.

Союз женщин. – 1908. – № 2. – С. 24.

Пиотровская А. Женское крестьянское движение / А. Пиотровская // Союз женщин. – 1908. – № 2. – С. 13.

Обращение к профессорам от редакции «Союза женщин» // Союз женщин. – 1908. – № 5–6. – С. 15.

Анкета «Союза женщин» к профессорам // Союз женщин. – 1908. – № 7–8. – С. 16.

Чехов Н. А. Профессора о вольнослушательницах / Н. А. Чехов // Союз женщин. – 1908. – № 9. – С. 1–9.

Ковалевский М. М. Можно ли закрыть женщинам доступ в университеты? / М. М. Ковалевский // Союз женщин. – 1908. – № 7–8. – С. 10–12.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІАК), ф. 295, оп. 1, спр. 149, арк. 2.

Покровская М. И. Письмо в редакцию / М. И. Покровская // Женский вестник. – 1910. – № 3. – С. 79–81.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.