Етнічний склад сільського населення України на початку ХХІ ст.

Володимир Миколайович Скляр, Олена Євгенівна Тверитникова

Анотація


Досліджено етнічний склад сільського населення України на основі аналізу матеріалів перепису 2001 року. Визначено особливості територіального розміщення в Україні всього сільського населення, українців та представників окремих етнічних меншинних груп. Встановлено рівень частки українців та етнічних меншин серед сільського населення, з урахуванням територіальних відмінностей.

Ключові слова


Україна; сільське населення; етнічний склад; територіальне розміщення; українці; етнічні меншини; компактний, малокомпактний та дисперсний типи розселення

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисенко В. К. Етнічний склад населення України / В. К. Борисенко // Українська етнологія / За ред. В. К. Борисенко. – К. : Либідь, 2007. – С. 60–69.

Дністрянський М. С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики / М. С. Дністрянський. – Львів : Літопис, 2006. – 490 с.

Євтух В. Б. Етнонаціональна структура українського суспільства / В. Б. Євтух, В. П. Трощинський, К. Ю. Галушко, К. О. Чернова. – К. : Наукова думка, 2004. – 344 с.

Зінич В.Т. Сучасні етнодемографічні процеси в Україні / В.Т. Зінич. – К. : РВПС України НАН України, 2004. – 67 с.

Капелюшний В. П. Історичні та етнічні основи розвитку української нації у ХХ – на початку ХХІ ст. / В. П. Капелюшний // Українська етнологія / За ред. В. К. Борисенко. – К. : Либідь, 2007. – С. 27-43

Котигоренко В. О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні : політологічний концепт / В. О. Котигоренко. – К. : Світогляд, 2004. – 726 с.

Крисаченко В. С. Етнічна палітра сучасного українського соціуму / В. С. Крисаченко // Український соціум. – К. : НІСД, 2005. – С. 188-217.

Лібанова Е. М. Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського села / Е. М. Лібанова, С. Ю. Аксьонова, О. М. Бородіна та ін. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 468 с.

Масенко Л. Т. Мова і суспільство : постколоніальний вимір / Л. Т. Масенко. – К. : Вид. дім «КМА», 2004. – 163 с.

Наулко В. І. Динаміка етнічного складу населення України в ХХ ст. / В. І. Наулко // Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. – К. : Гол. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – С. 46-69.

Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року / За ред. О. Г. Осауленка. – К. : Держкомстат України, 2003. – 246 с.

Огульчанський Ю. А. Етнічна структура українського суспільства : уявні та дійсні проблеми / Ю. А. Огульчанський. – К. : Вид. дім «КМА», 2006. – 68 с.

Рогожин О. Г. Демографічні перспективи українського села : історичні передумови, регіональний аналіз і моделювання / О. Г. Рогожин. – К. : Ін-т проблем національної безпеки, 2004. – 296 с.

Розрахунки за даними перепису населення 2001 року.

Романцов В. О. Український етнос : на одвічних землях (ХVІІІ – початок ХХІ століття) / В. О. Романцов. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2004. – 200 с.

Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя світу / О. Б. Ткаченко. – К. : Спалах, 2004. – 272 с.