Діяльність пароплавних компаній Чорноморсько-Азовського басейну (друга половина ХІХ ст.)

Олена Анатоліївна Камінська

Анотація


Віддзеркалено процеси становлення та функціонування пароплавних компаній Чорноморсько-Азовського басейну в другій половині ХІХ століття. Зазначено, що беззаперечну перевагу серед усіх акціонерних компаній за кількістю і тоннажем свого флоту утримувало Російське товариство пароплавства і торгівлі. Значні успіхи РТПіТа пояснюються розвитком економіки Південної України, проведенням залізниць і, як результат, піднесенням морської зовнішньої торгівлі, а також суттєвою допомогою з боку скарбниці.

Ключові слова


комерційний торговельний флот; Чорноморсько-Азовський басейн; пароплавна компанія

Повний текст:

PDF

Посилання


Гребцова И. С. Источники изучения истории акционерной компании РОПиТ / И. С. Гребцова, В. А. Мирошниченко // Записки історичного факультету. – О. : ОДУ, 1997. – Вип. 4. – С. 166–172.

Державний архів Одеської області, ф. 278 Головна контора РТПіТ в Одесі, оп. 1, спр. 18. Сведения о состоянии судов общества. 1897. – 8 арк.

Доклад правления Общества Черноморско-Дунайского пароходства. – Одесса, 1901. – 49 с.

Исторический обзор правительственных мероприятий для развития русского торгового мореходства [Текст] / М. В. Познер ; М-во финансов, Комис. по вопросу о мерах к поощрению рус. торгового мореходства и судостроения. – Санкт-Петербург : Тип. В. Ф. Киршбаума, 1895. – II, III, 369, 47, [8] с.

Кази М. И. Добровольный флот и Русское общество пароходства и торговли перед государством / М. И. Кази. – СПб. : тип. Р. Голике, 1888. – 74 с.

Поггенполь М. Очерк возникновения и деятельности Добровольного флота за время ХХV-летнего его существования / М. Поггенполь. – СПб., 1903. – 68 с.

Русско-Дунайское пароходство. Краткий очерк его возникновения и деятельности. – СПб., 1907. – 137 с.

Устав Русского общества пароходства и торговли. – СПб., 1911. – 42 с.

Устав Северного пароходного общества. – СПб. : Тип. П. Яблонского, 1900. – 37 с.

Шляхов О. Б. Судновласники і моряки Азово-Чорноморського бассейну : 90-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р. : монографія / О. Б. Шляхов – Дн. : Вид-во Дніпроп. ун-ту, 2003. – 336 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.