«Схід» та «Захід» у науковій проблематиці представників краківської історичної школи

Євген Григорович Сінкевич

Анотація


Цивілізаційні орієнтири впродовж багатьох десятиліть і навіть століть є предметом дискусії в середовищі російської, української і польської політичної та наукової думки. У статті здійснено спробу проаналізувати погляди представників краківської історичної школи на проблему «Сходу» і «Заходу».

Ключові слова


краківська історична школа; проблема «Сходу» та «Заходу»

Повний текст:

PDF

Посилання


Werzbicki A. Wschód – Zachód w koncepcjach dziejów Polski. – Warszawa, 1984.

Feldman J. Stronnictwa i programy. – Kraków, 1931. – T. I.

Wyka A. Teka Stańczyka. – Kraków, 1932.

Giller A. O serwilizmie. – Warszawa, 1932.

Owoce historycznej Szkoły krakowskiej // Obrona spotwarzonego narodu. – Zeszyt III. Część I. – Wydanie II. – Kraków, 1894.

Мокляк Я. Українська молодь в програмі ордену Змертвихвстанців. Дві думки у справі «руського інтернату» у Львові (Валеріан Калінка і Степан Качала) / Я. Мокляк // Південний архів. Іст. науки : Зб. наук. праць. – Херсон, 2002. – Вип. 7.

Biliński L. Znamiona polityki narodowej i krajowej tak zwanych stańczyków. – Kraków, 1882.

Romanowicz T. Polityka stańczyków. – Kraków, 1882.

Smoleński W. Michał Bobrzyński // Wielka Encyklopedia Ilustrowana. Т. VII. – Warszawa, 1892.

Gierowski J. Józef Szujski jako historyk czasów nowożytnych // Spór o historyczna szkolę krakowską. W stulecie katedry histirii Polski UJ. 1869-1969. – Krakόw, 1969.

Сінкевич Є. Г. Юзеф Шуйський. Біля витоків краківської історичної школи / Є. Г. Сінкевич // Південний архів. Іст. науки: Зб. наук. праць. – Херсон, 2006. – Вип. 22.

Szujski J. O książce Michała Bobrzyńskiego Dzieje Polski w zarysie słów kilka. – Kraków, 1879.

Grabski A. F. Metodologiczne problemy tzw. krakowskiej szkoły historycznej // Orientacje polskiej myśli historycznej. – Warszawa, 1972.

Niektóre przestrogi wynikające z głosów opinji publicznej // Obrona spotwarzonego narodu. – Zeszyt III. Część I. – Wydanie II. – Kraków, 1894.

Maternicki J. Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914-1918 // Studium historiograficzne. – Warszawa, 1975.

Wereszycki H. Historia polityczna Polski 1864-1918. – Wrocław – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1990.

Зашкільняк Л. О. Неоромантизм у польській історіографії початку ХХ ст. (до питання про соціальну функцію історії) / Л. О. Зашкільняк // Проблеми слов’янознавства. – 1993. – Вип. 45.

Jaskólski M. Historia i mit historyczny w doktrynie politycznej // Historyka. Studia Metodologiczne. – Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1984. – T. 14.

Шашкевич Я. Р. Східна Галичина: етнічні відносини, національні міфи та менталітети / Я. Р. Шашкевич // Україна в минулому. – Київ – Львів, 1994. – Вип. 6.

Witkiewicz S. Matejka // Krytyka. – 1908. – № II.

Jaworskij // Krytyka. – 1912. – № 1.

Feldman W. // Krytyka. – 1912. – № 1.

Feldman W. Stronnictwa i programy polityczne w Galicji 1846-1906. – Kraków, 1907. – T. 1.