Духовні традиції родини Харитоненків

Ольга Михайлівна Гайдай

Анотація


Проаналізовано вплив діяльності родини Харитоненків на становлення, збереження та розвиток духовних традицій українського суспільства середини ХІХ – початку ХХ ст.

Ключові слова


цукрозаводчик; благодійність; храм; духовність; традиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Донік О. М. Купецтво України в імперському просторі ХІХ ст. / О. М. Донік. – К., 2008. – 270 с.

Донік О. М. Благодійність в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) / О. М. Донік // УІЖ. – 2005. – № 4. – С. 159-176

Ступак Ф. Я. Благодійні товариства Києва / Ф. Я. Ступак. – К., 1998. – 208 с.

Поляруш С. І. Становлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775-1918) : дис…. канд. іст. наук / С. І. Поляруш – К., 1996. – 208 с.

Шудрик І. О. Наталівка – перлина Слобожанщини / І. Шудрик. – Х. : Майдан, 2008. – 144 с.

Шудрик І. Династія Харитоненків. Історико-документальне видання / І. Шудрик, Л. Даниленко. – Суми : Вид-во «Слобожанщина», 2003. – 192 с.

Даниленко Л. А. Підприємницька та доброчинна діяльність Харитоненків: (До 180-річчя від дня народження засновника династії – Івана Герасимовича Харитоненка) / Л. А. Даниленко, І. О. Шудрик // Науково-теоретичні здобутки Слобідської України: філософія, релігія, культура. – Х., 2000. – С. 176-182.

Былая слава (Родословная Харитоненко) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://geno.ru/article/3463/#_edn21%23_edn21.

Официальный сайт пресс-службы Сумской епархии УПЦ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://orthodoxsumy.narod.ru/Hram/Sumy_sobor.htm.

Козлов А. К 175-летию со дня рождения И. Г. Харитоненко / А. Козлов // Сумское обозрение. – 1997. – № 41(263).

Шульженко Н. Н. «… ЛЮБИТЬ СУМЫ ТАК, КАК ЛЮБЛЮ Я» [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://orthodoxsumy.narod.ru/Hram/Sumy_sobor.htm.

Прохоров В. Л. Этапы развития благотворительности в России / В. Л. Прохоров // Вопросы истории. – 2005. – № 3. – С. 158–163.

Пилишек И. Особняк Харитоненко: готика с видом на Кремль / И. Пилишек // Москва и москвичи. – 2008. – № 5-6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.m-mos.ru/2008/03/02.htm.

Ибрагимова А. Р. Твой Храм. / А. Р. Ибрагимова, В. П. Дюкарев. – X. : Факт, 2005. – 232 с.:ил.

Історія міст і сіл Української РСР: Харківська область / Головна ред. кол. : П. Т. Тронько, М. П. Бажан, І. К. Білодід та ін. – К., 1967. – С. 646–647.

Панов П. В. Утраченная жемчужина Мурафского шляха / П. В. Панов // Культурна спадщина Слобожанщини: Збірка наукових статей за матеріалами міжнародної наукової конференції «П’яті Слобожанські читання», Секція «Музейна справа та охорона культурної спадщини». – Х. : Курсор, 2003. – С. 47–54.

Григорьев Д. Н. Востребованные временем. Династия Харитоненеко / Д. Н. Григорьев. – Сумы : РИО «АС-Медиа», 2003. – С. 58–59.

Римсько-католицька церква Сумського деканату Харківсько-запорізької Єпархії на Україні (переклад, оригінальний англійський текст див : 2008. Rzymsko – Katolicke Koscioly Dekanatu Sumskiego (Diecezja Charkowsko-Zaporozska Ukraina). – Sumy : Ellada Publishing House, 2007). – С. 15 (p. 15).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.