Наукові та творчі здобутки В. Н. Станко

Юрій Вадимович Котляр, Юлія В’ячеславівна Ветушинська

Анотація


Стаття містить матеріал про наукову спадщину видатного українського історика, археолога, етнолога Володимира Никифоровича Станко. Висвітлено основні етапи наукової діяльності вченого. Аналізуючи найвагоміші праці науковця, виділено коло наукових інтересів В. Н. Станко. Стаття охоплює період життя історика з моменту перших наукових спроб в університеті до фундаментальних праць у зрілому віці.

Ключові слова


первісна історія; мезолітична стоянка; палеоетнологія; монографія; археологічні розкопки

Повний текст:

PDF

Посилання


Анетівка ІІ – поселення пізнього палеоліту у Гранітно-Степовому Побужжі. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 22 с.

Всеукраинской болгарской ассоциации – 10 лет. – Одесса : Маяк, 2003. – 256 с.

Киосак Д. В. Воспоминание об Учителе – для будущих археологов / Д. В. Киосак // Stratum plus. Неандертальцы: Альтернативное человечество. – Кишинев-Одесса-Бухарест-Санкт-Петербург, 2010. – № 1. – С. 19–21.

Пригарин А. А. Памяти учителя… / А. А. Пригарин // Древности. – 2008. – С. 292–295.

Сминтина О. В. Станко Володимир Никифорович. Історик, археолог / О. В. Сминтина // Професори Одеського (Новоросійського) університету. – Одеса : Астропринт, 2000. – Т. 4 (Р-Я). – С. 147–150.

Станко В. Н. Історія первісного суспільства / В. Н. Станко, М. І. Гладких, С. П. Середа. – К. : Либідь, 1999. – 240 с.

Станко В. Н. К проблеме сложения Гребиниковской культуры / В. Н. Станко // Исследования по археологии Северо-западного Причерноморья. – К. : Наукова думка, 1986. – С. 13–26.

Станко В. Н. Мезолит Северо-Западного Причерноморья : автореф. дис. … канд. іст. наук / В. Н. Станко. – К., 1967. – 28 с.

Станко В. Н. Мирное. Проблеми мезолита степей Северного Причерноморья / В. Н. Станко. – К. : Наукова думка, 1982. – 265 с.

Тернівка: документи та матеріали з історії (1792-1882) / О. О. Пригарин, Є. С. Самарітакі, В. Н. Станко, Є. А. Уварова. – Миколаїв : Артіль, 2006. – 156 с.

Человек в истории и культуре / [Отв. ред. А.А. Пригарин]. – Одесса-Терновка : Друк, 2007. – 576 с.

Шабашов А. В. Жизнь в науке / А. В. Шабашов // Времена и годы. – Одесса, 1998. – Вып. 1. – С. 123–127.