№ 2 (2008)

Зміст

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

ПРОБЛЕМА МЕНТАЛЬНОСТІ У ПРАЦЯХ М. БЛОКА ТА Л. ФЕВРА: ДВА ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНІЄЇ ПРОБЛЕМИ PDF
Оксана Валеріївна Господаренко
НОВИЦЬКИЙ (1847-1925) ЯК ВИЗНАЧНИЙ АРХЕОГРАФ ТА ЗАСНОВНИК ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО КРАЙОВОГО АРХІВУ PDF
Сергій Станіславівна Діброва
СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ІСТОРИЧНИХ РОБІТ ПЕРІОДУ РОМАНТИЗМУ PDF
Оксана Олексіївна Ковальчук
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕРМІНОЛОГІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАЦІОНАЛЬНИМИ МЕНШИНАМИ PDF
Юрій Вадимович Котляр
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН (1996-2007 рр.) PDF
Оксана Михайлівна Левчишина

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

МІСЦЕ КУСТАРНИХ ПРОМИСЛІВ У ПРОЦЕСІ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ XX СТ. PDF
Олександр Володимирович Малишев
МЕДІАРЕФОРМИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Юліана Вікторівна Палагнюк
ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Вікторія Антонівна Палехова
КАМПАНІЯ ЗНЯТТЯ ЦЕРКОВНИХ ДЗВОНІВ НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ТА ОДЕСЬКОЇ ЄПАРХІЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РОКІВ ХХ СТ. PDF
Олександр Борисович Татарченко
ГРОМАДСЬКІСТЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ XIX СТОЛІТТЯ: ПОГЛЯДИ НА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕҐІОНУ PDF
Олександр Вікторович Черемісін
ДОШЛЮБНЕ СПІЛКУВАННЯ ТА ПЕРЕДВЕСІЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ УКРАЇНЦІВ У СТЕПОВОМУ ПОБУЖЖІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. (за матеріалами етнографічних досліджень Миколаївщини) PDF
Катерина Петрівна Чокан

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ PDF
Оксана Миколайович Знахоренко
ДИПЛОМАТІЯ НІМЕЧЧИНИ ЩОДО ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Сергій Вікторович Пронь
БОРОТЬБА ЗА ВІДНОВЛЕННЯ «STATUS QUO» ПОЛЬЩІ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ У 1918-1921 РОКАХ PDF
Євген Григорович Сінкевич
ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ІСПАНІЇ СЕРЕДИНИ 1980-х – ПОЧАТКУ 1990-х РОКІВ PDF
Анастасія Олександрівна Хмель

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ

РОЗВИТОК ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Віталій Анатолійович Вербицький
Татри і Чорногора: досвід Польщі та України у сфері охорони природи PDF (Русский)
Мацей Лєхович
CОЦІАЛЬНИЙ СКЛАД ТА ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ УЧИТЕЛІВ НАРОДНИХ ШКІЛ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1861-1917 РР.) PDF
Микола Олександрович Мінц
ЖІНОЧА ОСВІТА В СЕРЕДОВИЩІ ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В 60-Х РОКАХ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Ольга Олександрівна Ніколаєнко
УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ В ПОДЕБРАДАХ PDF
Олег Олександрович Песчаний
ВЧЕНІ ПОЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В ХАРКІВСЬКОМУ МАТЕМАТИЧНОМУ ТОВАРИСТВІ PDF
Варфоломій Степанович Савчук, Надія Миколаївна Кушлакова

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

З досвіду міжнародної співпраці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з Латвійською Академічною бібліотекою (Рига) PDF (Русский)
Ірина Казимирівна Журавльова, Сергій Михайлович Куделко
НАУКОВО-ОСВІТЯНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ЧОРНОМОРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ PDF
Леонід Павлівна Клименко, Михайло Олександрович Багмет

ІСТОРИЧНА ДИДАКТИКА

ІСТОРИЧНА КАРТА: МАТЕРІАЛИ ДО КУРСУ «ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ» PDF
Ірина Юріївна Сінкевич, Олександра Миколаївна Полтавець

РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ

ВНЕСОК У РОЗВИТОК ІСТОРИКО-ЦЕРКОВНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ PDF
Петро Микитович Тригуб