СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ

Оксана Миколайович Знахоренко

Анотація


У статті узагальнено поняття стратегічного партнерства на прик-ладі українсько-польських відносин та сформульована його авторська концепція, на основі якої розглянуто двосторонні відносини у державно-політичній, військовій, економічній та гуманітарній сферах; проаналі-зовано основні чинники, що впливали на встановлення і динаміку страте-гічного партнерства між Україною та Республікою Польща та основні перешкоди на шляху його реалізації; встановлено важливість парт-нерських стосунків для реалізації національних інтересів обох держав


Ключові слова


стратегічне партнерство; зовнішня політика Ук-раїни; зовнішня політика Республіки Польща; національний інтерес; спів-праця; українсько-польські стосунки

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахманн К. Україна, Польща та дебати про майбутнє ЄС. Чи польський міст провадить в нікуди? // Україна. Росія, Білорусь: три проекти. Незалежний культурологічний часопис «Ϊ». – 2000. – № 18. – С. 14-23.

Бжезінський З. Україна й Польща в контексті європейської інтеґрації // Стратегічна панорама. – 1998. – № 3-4. – С. 26-29.

Боренько Я. Невдала імітація, або Європейська макроідея в польсько-українському мікропросторі // «Ϊ». – 2002. – № 22. – C. 12-20.

Бурант С. Україна і Польща: до стратегічного партнерства // Політична думка. – 1997. – № 3. – С. 99-111.

Васильєв Д., Чекаленко Л. Українсько-польські відносини наприкінці ХХ ст. // Нова політика. – 1998. – № 4 (18). – С. 13-17.

Возняк Т. Моделі польсько-українського співіснування: ретроспектива та перспектива // «Ϊ». – 1997. – № 11.

Гайдуков Л., Александрова Т. Геополітичний чинник у становленні та розвитку відносин України та Республіки Польща // Міжнародна науково-практична конференція «Геополітичне майбутнє України»

-20 березня 1998 р. – Київ: Дипломатична академія наук при МЗСУ.

Інститут міжнародних відносин Національного університету ім. Т. Шевченка, 1998. – С. 87-92.

Глібов В., Горун Д. Українсько-польські взаємини в пострадянський період // Політика і час. – 1997. – № 5-6. – С. 15-21.

Євроатлантичний вибір і система національної безпеки України і Польщі (матеріали «круглого столу») // Економічний часопис. – 2000. – № 10. – С. 3-26.

Засади стратегічного партнерства (матеріали «круглого столу») // Політика і час. – 2001. – № 1. – С. 84-92.

Засади стратегічного партнерства (матеріали «круглого столу») // Політика і час. – 2001. – № 2. – С. 26-36.

Засади стратегічного партнерства (матеріали «круглого столу») // Політика і час. – 2001. – № 3. – С. 40-52.

Зеленько Г. Навздогінна модернізація: досвід Польщі та України. – Критика, 2003. – 215 с.

Зєльке К., Глапінський А. Україна і Польща після розширення НАТО: геополітичний вимір // Політична думка. – 2000. – № 1. – С. 101-110.

Batowski H. Z polityki międzynarodowej XX wieku. – Kraków, 1979. – 464 s.

Brzezinski I. Polish-Ukrainian relations: Europe’s Neglected Strategic Axis // Survival. – 1993. – S. 18-25.

Brzezinski I. Polska i Europa, Ukraina // Przegląd polityczny. – 1994. – № 23. – S. 72-76.

Brzezinski Z. Ukraine’s Critical Role in the Post-Soviet Space // Ukraine in the World. Studies in the International Relations and Security Structure of a Newly Independent State / Ed. by L. Hajda. – Cambridge, 1998. – Р. 3-8.

Burant S. International Relations in a Regional Context: Poland and its Eastern Neighbors – Lithuania, Belarus, Ukraine // Europe-Asia Studies. – 1993. – Vol. 45, №. 3. – P. 395-418.

Burant S. Poland, Ukraine, and the Idea of Strategic Partnership. – Pittsburgh: The Center for Russian and East European Studies, 1999. – 45 p.

Cziomer E., Zyblikiewicz L. Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych. – Warszawa-Kraków, 2001. – 366 s.

Kronika stosunków międzynarodowych Polski. Ukraina // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1999. – 2000. – S. 366-367.

Krzemiński A. Partnerzy niepełnokaloryczni // Polityka. – 2001. – № 29. – S. 3-10.

Madera A. Polska Polityka Zagraniczna. Europa Środkowo-Wschodnia 1989-2003. – Kraków, 2003. – 328 s.

Surmacz B. Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. – 267 s.