НОВИЦЬКИЙ (1847-1925) ЯК ВИЗНАЧНИЙ АРХЕОГРАФ ТА ЗАСНОВНИК ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО КРАЙОВОГО АРХІВУ

Сергій Станіславівна Діброва

Анотація


У статті проаналізовано внесок Якова Новицького в розвиток архівної системи України та збереження документів відомчих архівів Олексан-дрівська (Запоріжжя)

Ключові слова


архів; комісія; музей

Повний текст:

PDF

Посилання


Від редакційної колегії // Яків Новицький. Твори у 5 томах. – Т. 1. – Запоріжжя: АА Тандем, 2007. – С. 5.

Національна Бібліотека України ім. В. Вернадського НАНУ. Інститут рукопису. (НБУВ ІР), ф. ІІ, спр. 28043, арк. 23.

Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. – Екатеринослав, 1915. – С. 3.

Доклад действительного члена Комиссии Я.П. Новицкого о

результатах осмотра архивов Александровского предводителя дворянства и уездного казначейства // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. – Екатеринослав, 1904. – Кн. 1. – С. 104-109.

НБУВ ІР, ф. 202.

Державний архів Запорізької області, ф. Р-3, оп. 1.

НБУВ ІР, ф. 220.

Там само, ф. Х.

Там само, ф. ІІ, спр. 23660-24897, 24898а-в – 24899.

Ульяновський В.І., Абросимова С.В. Листи Я.П. Новицького до Д.І. Яворницького // Український археографічний щорічник. – Вип. 1. – К., 1992. – С. 381.

Материалы для истории запорожских казаков: из запорожского сечевого архива за 1770 и 1771 гг. / Публ. Я.П. Новицкого // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. – Екатеринослав, 1909. – Вып. 5.

Данова Н.М. З архівної збірки Як. Новицького // Історично-географічний збірник. – Т. 1. – К., 1927. – С. 162-176.