БОРОТЬБА ЗА ВІДНОВЛЕННЯ «STATUS QUO» ПОЛЬЩІ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ У 1918-1921 РОКАХ

Євген Григорович Сінкевич

Анотація


Після трьох розподілів Речі Посполитої, що відбулися наприкінці ХVІІІ століття, здавалося, польський народ навіки втратив свою державність. Однак події 1918-1921 років дали полякам шанс «відродитися із небуття»

Ключові слова


Польща; війна; державна незалежність; міжнародні відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; Ін-т іст. досліджень; Центр іст. полоністики. – Львів, 2002. – C. 442

Макарчук С.А. Українська республіка галичан: Нариси про ЗУНР – Львів: Світ, 1997. – 192 с.; Красівський О. ЗУНР і Польща: політичне і воєнне протиборство (листопад 1918 – липень 1919 рр.) / НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1999. – 43 с.; Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 pp.: Монографія. – Львів: Світ, 1998. – 488 с.; Ярема Я. Над Сяном. Листопадові дні 1918 року в Перемишлі: Події і роздуми / Упоряд., передм. та комент. С. Яреми; Післямова М. Литвина; НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Львів. реґіон. сусп.-культ. т-во «Надсяння». – Львів, 1997. – 96 с.

Polska i Ukraina: Sojusz 1920 roku i jego następstwa: Materiaіy z konf. nauk., Toruń, 16-18 list. 1995 r. / Nauk. red.: Z. Karpus, W. Rezmer, E. Wiszka. – Toruń, 1997. – 562 s.

Дильонгова Г. Історія Польщі 1795-1990. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – C. 111

Лісевич І. У відблиску польських багнетів: Життя Києва під час перебування в ньому польських військ (травень-червень 1920 р.) / НАН України. Ін-т історії України; Відп. ред. С.В. Віднянський. – Київ, 2002. – 220 с.

Прушинський М. Драма Пілсудського. Війна 1920 / Відп. ред. В.П. Вєдіна; Пер. з пол.: В.В. Булгаков, В.П. Вєдіна. – Київ: Лібра. 1997. – 335 с., [16] арк. іл., [5] арк. іл. у додатку на вкладці.