ВЧЕНІ ПОЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В ХАРКІВСЬКОМУ МАТЕМАТИЧНОМУ ТОВАРИСТВІ

Варфоломій Степанович Савчук, Надія Миколаївна Кушлакова

Анотація


Досліджено науково-педагогічну та суспільно-організаційну діяльність вчених польського походження – членів Харківського математичного товариства (ХМТ). З’ясовано факти їх співпраці з ХМТ в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Проаналізовано діяльність А.П. Пшеборського – члена Розпорядчого комітету ХМТ

Ключові слова


поляки; Харківське математичне товариство; діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Буць О.М. А.-Б.П. Пшеборський та його вклад в розвиток теорії найкращого наближення // Віхи розвитку математичного природознавства: Зб. наук. праць. – К., 1994. – С. 44-58; Wachuka A. Antoni Przeborski. 1871-1941 // Wiad. Matem. – 1976. – T. 20, nr 1; Brozowski S.M. Przeborski Antoni Bonifacy // Polski slovnik biograficzny. – Wroclaw, 1985 – T. 28/4. – Zest 119.

Державний архів Харківської області, ф. Р-1682, оп. 2, од. зб. 265 (80 арк.).

Извлечение из отчетов о деятельности Харьковского математического общества // Записки Императорского Харьковского университета за 1880-1917 гг.

Извлечение из протоколов заседаний // Сообщения Харьковского математического общества за 1888-1917 годы.

История отечественной математики / Под ред. И.З. Штокало. – К.: Наукова думка, 1968. – Т. 2. – 616 с.

Отчет о деятельности Харьковского математического общества // Сообщения Харьковского математического общества за 1888-1917 годы.

Пшеборский А.П. Математическое общество при Харьковском университете. – Харьков: ХV, 1911. – 26 с.

Пшеборский А.П. К вопросу о бесконечно-малых деформациях поверхности // Сообщения Харьковского математического общества. – Сер. 2. – 1902. – Т. VII. – С. 26-37.

Пшеборский А.П. Некоторые приложения теории линейчатых конгруэнций // Сообщения Харьковского математического общества. – Сер. 2. – 1902. – Т. VII. – С. 49-228.

Пшеборский А.П. Заметка по вариационному исчислению // Сообщения Харьковского математического общества. – Сер. 2. – 1915. – Т. XII. – С. 49-228.

Пшеборский А.П. Задача об экстремуме интеграла с переменными конечными точками // Там само.

Пшеборский А.П. О некоторых полиномах, наименее уклоняющихся от нуля в данном промежутке // Сообщения Харьковского математического общества. – Сер. 2. – 1913. – Т. XIV. – № 1-2. – С. 65-80.

Санкт-Петербурзьке відділення архіву Російської Академії наук, ф. 162, оп. 2, од. зб. 365.

Там само, оп. 2, од. зб. 433.

Харьковское математическое общество // Наука на Украине. – 1922. – № 1. – С. 85-88.

Харьковское математическое общество // Наука на Украине. – 1922. – № 2. – С. 152.