№ 4 (2010)

Зміст

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

БОРОТЬБА ТЕНДЕНЦІЙ У ВІЗАНТІЙСЬКОМУ ІСТОРІОПИСАННІ XI СТОРІЧЧЯ (НА ПРИКЛАДІ ПРАЦЬ ІОАННА СКИЛИЦІ ТА МИХАЇЛА ПСЕЛЛА) PDF
Ірина Сергіївна Горнова
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ PDF
Віктор Васильович Клименко
ДОСЛІДЖЕННЯ В. САРБЕЄМ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ PDF
Анна Іллівна Король
ВИДАННЯ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Олексій Анатолійович Макієнко
ОДЕСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ СХОДОЗНАВЦЯ В.В. ГРИГОР’ЄВА PDF
Віктор Володимирович Скрипник
АНАЛІЗ ОСОБИСТОГО ФОНДУ ПЕТРА ЄВГРАФОВИЧА КОВАЛЕВСЬКОГО (ЗА МАТЕРІАЛАМИ МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ) PDF
Інна Михайлівна Шугальова

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО РУХУ ОПОРУ В ОРГАНІЗАЦІЇ НОРИЛЬСЬКОГО ПОВСТАННЯ PDF
Лариса Василівна Бондарук
ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНЦЯМИ РЕСПУБЛІКИ БАШКОРТОСТАН У 90-Х РОКАХ ХХ СТ. PDF
Микола Іванович Бушин, Тетяна Дмитрівна Чубіна
УЧАСТЬ ОСЕРЕДКІВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 2006 РОКУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Ольга Степанівна Кухарчук
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ СТОСОВНО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ДРІБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В РОКИ «ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ» ТА НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Олександр Володимирович Малишев
УКРАЇНСЬКА ПОШТА В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ ЄЛИЗАВЕТИ ПЕТРІВНИ (1741-1761 рр.) PDF
Ірина Сергіївна Міронова
УКРАЇНСЬКЕ СХОДОЗНАВСТВО: «ДРУГОРЯДНА РОЛЬ» В УМОВАХ ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИМІРУ PDF
Сергій Вікторович Пронь
УКРАЇНІЗАЦІЯ ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕРКОВНОГО УСТРОЮ НА ВОЛИНІ В 1930-Х РР. PDF
Вікторія Валеріївна Ткачук
МІСЬКЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В КІНЦІ XVIII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ PDF
Олександр Вікторович Черемісін

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

УКРАЇНСЬКА ЕТНІЧНА СПІЛЬНОТА В АРГЕНТИНІ НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Тетяна Євгенівна Богданова, Віктор Олександрович Погромський
ЛІВАНСЬКА КРИЗА 2006 р.: РЕЗУЛЬТАТИ ТА НАСЛІДКИ PDF
Тетяна Євгенівна Богданова, Світлана Юріївна Чебан
ПРИКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЦЕНТРАЛЬНО- СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Василь Васильович Гарагонич
КУРДСЬКА ПРОБЛЕМА НА РУБЕЖІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ PDF
Євген Григорович Сінкевич

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ

РЕЛІГІЙНО-МЕТАФІЗИЧНІ ТА МАТЕМАТИЧНІ ВИТОКИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ А. ЕЙНШТЕЙНА PDF
Наталія Володимирівна Перев’язко
ВНЕСОК ФІЗІОЛОГІВ РОСЛИН НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В РОЗВИТОК ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ТРОПІЗМІВ НА ПОЧАТКУ XX ст. PDF
Олена Сергіївна Рудишина
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ШКІЛЬНІЙ ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ PDF
Олександр Володимирович Томаченко

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Колекція професора М.Д. Хмирова як комплексне джерело з історії Північного Причорномор’я PDF (Русский)
Василь Миколайович Дарієнко

РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ

Перше дослідження раннього етапу вітчизняної медієвістики PDF (Русский)
Юрій Петрович Волосник