УКРАЇНСЬКЕ СХОДОЗНАВСТВО: «ДРУГОРЯДНА РОЛЬ» В УМОВАХ ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИМІРУ

Сергій Вікторович Пронь

Анотація


У статті вперше в українській історичній науці здійснено цілісний аналіз вивчення історії Сходу сучасними дослідниками України


Ключові слова


Україна; Азія; зовнішньополітична стратегія; міжнародна система; багатосторонні безпекові механізми; Китай; політичні проблеми

Повний текст:

PDF

Посилання


Новый универсальный справочник стран и народов мира. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 380 с.

Безп’ятчук Жанна. Змити тавро нецікавості // Тиждень. – 2009. – 24-30 липня.

Лещенко Л.О. Внутрішня і зовнішня політика КНР в контексті глобалізаційних процесів // Дослідження світової політики: Зб.

наук. праць. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2000. – Вип. 14. – С. 72-82; Лещенко Л.А.

Воссоединение родин – приоритетная задача внешней политики КНР // Украина-Китай: Информационно-аналитическое

обозрение. – 2000. – № 1. – С. 12-14; Шергін С.О. Азіатсько-Тихоокеанський регіон: Історія і сучасність. – К.: Вища школа, 1993. –91 с.; Шергін С.О. Країни Східної і Південно-Східної Азії у зовнішньополітичних пріоритетах України // Науковий вісник

Дипломатичної академії України. – 2003. – № 8. – С. 265-269; Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945-70-ті роки) /

В.А. Манжола, М.М. Білоусов, Л.Ф. Гайдуков та ін. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.; Гончар Б., Таран М. США – КНР і Тайвань:

трикутник взаємодії і суперечностей в 90-ті роки ХХ століття // Наукові записки. Академія наук вищої школи України. – К.:

Хрещатик, 1999. – Вип. 2. – С. 22-31; Пронь С.В. Сан-Францисская система и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония,

Китай, Корея). 1951-1991 годы. – М.: НТЦ «Информтехника», 1992. – 106 с.; Пронь С.В. США та громадянська війна в Китаї

-1949 років // Наукові праці. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 91. Т. 104. – С. 150-153; Шевчук О.В.

Китай між США та Росією: геостратегічні відносини. – Миколаїв: Тов. «Фірма» «Іліон», 2008. – 448 с.; Марун Є.В. Вплив

важливіший від влади. Майбутній світоустрій і політика КНР в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні // Політика і час. – 2003. –

№ 10. – С. 59-68.

Величко В.В. З часів ВеликогоШовкового шляху // Політика і час. – 2002. – № 2.

Китайская Народная Республика: Справочник. – М., 1989. – 565 с.

Литвин В. Україна і Китай в історичних зв’язках // Голос України. – 2004. – 20 березня.

Кіктенко В.О. Українці на чолі пекінської духовної місії: до початків вивчення Китаю в Російській Імперії // Сходознавство. –

– № 2.

Менг Хин. Из истории становления украинско-китайских отношений (XVII-XX вв.) // Університет. – 2005. – № 1.

Грацинский В. Украинцы в Китае. – Нью-Йорк, 1995. – Т. 4. – 356 с.

Япония: Справочник. – М., 1992. – 543 с.

Мазуров И.В. Японский фашизм. – М., 1996. – 158 с.

Мэй Чжаожун. О китайско-украинских отношениях. – К., 1999. – 28 с.

Величко В. З часів ВеликогоШовкового шляху // Політика і час. – 2002. – № 2.

Лещенко Л. Глобальні пріоритети в контексті інтересів національного розвитку країн Південно-Східної Азії // Глобальні

пріоритети розвитку в регіональних і національних інтерпретаціях країн Азії і Африки. – К., 2004. – 224 с.

Гайдуков Л., Сін Лі. Основна на сьогодні тенденція. Українсько-китайські відносини // Політика і час. – 2001. – № 7.

World Bank. World Development Report 2000/2001. Attacking Poverty. – Wash., 2001. – 368 р.

Шергін С.О., Загребельний І.М. З опорою на власні сили // Політика і час. – 2005. – № 6.

Політика і час. – 1993. – № 1.

Японія вирішила допомогти // Голос України. – 1994. – 19 квітня.

Голос України. – 1995. – 20 січня.

Політика і час. – 1995. – № 5.

Голос України. – 1994. – 17, 23 березня.

Голос України. – 1994. – 24 березня.

The Nikkei Weekly. – 1995. – 22-27 March.

http://www.ukr.emb-japan.gov.ua/ukr/relations/science-educations/.

http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=35554.

http://ntn.tvprint/nes/world/05/03/03/1602.html.

http://epravda.com.ua/news_print/2007/2/9/52502.htm.

Вечерний Николаев. – 2008. – 12 февраля.

Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВД Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 27. – 250 с.

Дашкевич Ярослав. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2007. – 808 с.