ВИДАННЯ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олексій Анатолійович Макієнко

Анотація


У статті розглянута історія формування «земського відділу» науково-довідкової
бібліотеки Державного архіву Херсонської області, визначено його склад на сучасному етапі. Автором здійснено огляд основних видів земських видань, доступних для користувачів архіву.


Ключові слова


земства; земські видання; науково-довідкова бібліотека; Державний архів Херсонської області

Повний текст:

PDF

Посилання


Комарницький М. Більше уваги книжковим фондам (порядком обговорення) // Радянський архів. – 1931. – Кн. 4-5. – С. 86-87.

Сальніков К. Завдання архівів у галузі концентрування й використання старих друкованих видань // Архів Радянської України. – 1932. – Кн. 4-5. – С. 412-414.

Державний архів Херсонської області: Путівник. – К., 2003. – 736 с.

Кузовова Н.М. Земські видання як джерело з історії Херсонщини та чинник розвитку її духовного життя // Наукові записки / Херсонський краєзнавчий музей. – Херсон, 2005. – С. 88-100.

Смета губернских земских расходов Херсонской губернии на 1900 год. – Херсон, 1900. – 156 с.

Общий административный и хозяйственный отчет Херсонской губернской земской управы о деятельности земских учреждений в 1904/1905 годах // Сборник Херсонского земства. – 1906. – № 2. – С. 136-149.

Известия Херсонского губернского исполнительного комитета и губкома КП(б)У. – 1919. – 31 июля.

Державний архів Херсонської області, ф. р-411, оп. 1, спр. 48, 45 арк.

Там само, ф. р-37, оп. 1, спр. 3а, 345 арк.

Там само, ф. р-37, оп. 2, спр. 30, 228 арк.

Там само, ф. р-434, оп. 1, спр. 203, 13 арк.

Там само, ф. р-1887, оп. 3, спр. 188, 266 арк.

Там само, ф. р-2, оп. 1, спр. 783, 53 арк.

Там само, ф. р-2, оп. 1, спр. 296, 212 арк.

Там само, ф. р-733, оп. 1, спр. 2, 213 арк.

Там само, ф. р-733, оп. 1, спр. 16, 138 арк.

Там само, ф. р-733, оп. 1, спр. 62, 76 арк.

Там само, ф. р-734, оп. 1, спр. 6, 147 арк.

Там само, ф. р-735, оп. 1, спр. 36, 78 арк.

Там само, ф. р-735, оп. 1, спр. 201, 43 арк.

Херсонское губернское земство. 1865-1917: Инвентарная опись / Государственный архив Херсонской области. – Херсон, б.г. – Машинопись. – 93 с.

Херсонське повітове земство. 1865-1917: Інвентарний опис / Державний архів Херсонської області. – Херсон, б.р. – Машинопис. – 26 арк.

Таврическая губернская земская управа: Инвентарная опись / Государственный архив Херсонской области. – Херсон, б.г. – Рукопись. – 2 л.

Днепровская уездная земская управа: Инвентарная опись / Государственный архив Херсонской области. – Херсон, б.г. – Рукопись. – 2 л.

Земская хроника // Сборник Херсонского земства. – 1897. – № 1. – С. 201-227.

Макієнко О.А. Архів Херсонського губернського земства: формування, склад, історична доля // Архіви України. – 2009. – № 6. – С. 116-128.