УКРАЇНСЬКА ЕТНІЧНА СПІЛЬНОТА В АРГЕНТИНІ НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Тетяна Євгенівна Богданова, Віктор Олександрович Погромський

Анотація


У статті розглянуто сучасне культурне та громадське життя аргентинських
українців. Зроблено акцент на хвилях еміграції та діяльності українських громадських організацій Аргентини


Ключові слова


аргентинські українці; діаспора; українські громадські організації

Повний текст:

PDF

Посилання


Абліцов В. Українська діаспора: вчора і сьогодні [Електронний ресурс] / Віталій Абліцов, Галина Сімченко // Всеукраїнська

експертна мережа. – Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11132.

Вапрович С.О. Аргентина: українська еміграція в ній / С. Вапрович. – Львів, 1935. – 33 с. – (Бібліотека Української католицької

організації).

Василик М. Українське поселення в Аргентині / М. Василик; Вст. сл. від авт. – Мюнхен: УВУ, 1982. – 147 с.

Василик М. «Українці Аргентини: історія та сучасність»: Презентація книги [Електронний ресурс] / М. Василик // Український

Католицький Університет. – Режим доступу: http://www.ucu.edu.ua/ukr/current/press-releases/article;3846/.

Гальчинський В. Українська діаспора Аргентини в 2-ій половині XX століття [Електронний ресурс] / В. Гальчинський // Українознавство. – 2009. – № 2 (31). – Режим доступу до журн.: http://www.ualogos.kiev.ua/category.html?category=8&number=72.

Данилишин М. Українці в Аргентині: Монографія про суспільно-організаційне життя української спільноти в Аргентині /

М. Данилишин. – Буенос-Айрес, 1979. – 392 с.

Дибчук Л. Внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної України

(1991-2005 рр.) / Л.В. Дибчук: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. –

К., 2006. – 20 с.

Зарубіжні українці: Довідник / Рук. работы С.Ю. Лазебник. – К.: Україна, 1991. – 253 c.

Заставний Ф. Українська діаспора: Розселення українців у зарубіжних країнах / Ф.Д. Заставний. – Львів: Світ, 1991. – 119 c.

Звіт Української Центральної Репрезентації в Аргентині 2006 р. [Електронний ресурс] // Світовий конгрес українців. – Режим

доступу: http://www.ukrainianworldcongress.org/Richni_Zahalni_ Zbory2006/Zvity/Centrali/Argentina.pdf.

Звіт Української Центральної Репрезентації в Аргентині 2009 р. [Електронний ресурс] // Світовий конгрес українців. – Режим

доступу: http://www.ukrainianworldcongress.net/Richni_Zahalni_ Zbory2009/Zvity/Centrali/Argentina.pdf.

Костянтинова С. Аргентинські українці або українські аргентинці: про дві батьківщини / С. Костянтинова // Українознавство. –

– № 3 (16). – С. 161-163.

Кужель Л. Українські календарі (1914-1934) в Аргентині і Бразилії як джерело інформації про західноукраїнську книгу [Електронний

ресурс] / Л. Кужель // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zlnb/2008_1/pdf/rozdil-1/Kuzhel’.pdf.

Юнацький Є. Українці в Південній Америці. Українці в Аргентині / Євген Онацький // Українці у Вільному Світі: Ювілейна книга

Українського Народного Союзу, 1894–1954 / Зредаг.: Л. Мишуга, А. Драган. – Jersey City, 1954. – С. 215-227.

Сапеляк О. Українська спільнота в Аргентині: історико-етнологічний аспект / Оксана Сапеляк. – Л.: Червона Калина, 2008. – 286 с. –(Інститут народознавства НАН України).

Стан співробітництва між Україною та Аргентиною у культурно-гуманітарній сфері [Електронний ресурс] // Посольство України

в Аргентинській Республіці. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/argentina/ua/publication/content/38763.htm.

Табачник Д. Українці зарубіжжя та Україна: Довідник / Д.В. Табачник, Г.Д. Попов. – К.: Знання, 2007. – 399 c.

Трощинський В. Українці у світі / В.П. Трощинський, А.А. Шевченко // Україна крізь віки. – Т. 15. – К., 1999.

У Верховній Раді України відбулись парламентські слухання на тему «Закордонне українство: сучасний стан та перспективи

співпраці» [Електронний ресурс] // Посольство України в Аргентинській Республіці. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/

argentina/ua/publication/content/ 37919.htm.

Українська громада в Аргентинській Республіці. (із циклу «Латинська Україна») [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://

www.svitohlyad.kiev.ua/Diaspora/89.htm.

Українці в Аргентині: Фотоальбом / Упоряд. Н.Д. Прибєга. – К.: Мистецтво, 1997. – 272 с.; іл.

Уряд України створює умови для підтримки закордонних українців [Електронний ресурс] // Посольство України в Аргентинській

Республіці. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/argentina/ua/news/detail/34040.htm.

Шабельцев С. Українські реемігранти з Аргентини (1950-1960-ті рр.) / С.В. Шабельцев // Український історичний журнал. – 2002. –

№ 5. – С. 92-104.

Шабельцев С. Украинцы и белорусы в Аргентине: общественно-политическая деятельность и связи с родиной (1945-1991 гг.) /

С.В. Шабельцев: Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.03. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2005. – 19 с.

Albornoz S. Inmigración ucrania en la República Argentina: una comunidad por dentro [Electronic resource] / Silvia Beatriz, Marina

Borrell, María Cecilia Corda, Rosa Zulema Pisarello, Cristina Alicia Ristuccia // Bibliotecas de colectividades e identidad étnica. Las

Asociaciones Prosvita y Nemunas de Berisso. – Universidad Nacional de La Plata. – Mode of access: www.fahce.unlp.edu.ar/academica/

Areas/...iv.../albornoz.doc.

Brand N. Migración ucraniana en la Argentina: Omisión o intencionalidad? [Electronic resource] / Natalia Elizabeth Lorea Brand // Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Buenos Aires. – Mode of access: www.iigg.fsoc.uba.ar/

pobmigra/archivos/ 14.pdf.

Inmigración Ucrania a la República Argentina [Electronic resource] // Сайт Української центральної репрезентації в Аргентині. –

Mode of access: http://www.ucrania.com/Articulos/tabid/58/ctl/ Details/mid/392/ItemID/1/language/es-AR/Default.aspx.

Marcogliese M. La migración reciente de Europa Central y Oriental a la Argentina, Un tratamiento «especial»? / Maria José Marcogliese //

Revista Argentina de Sociología. – 2003. – Noviembre-Diciembre. – Vol. 1, № 1. – P. 44-58.

Texidó E. El acuerdo bilateral celebrado entre Argentina y Ucrania / Ezequiel Texidó // Acuerdos bilaterales de migración de mano de

obra: Estudio de casos / Eduardo Geronimi, Lorenzo Cachón, Ezequiel Texidó. – International Migration Papers. – Vol. 66. – Geneva:

International Labour Organization, 2004. – P. 125-151.