№ 8 (2012)

Зміст

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Витоки, еволюція та сучасний стан «ольстерської проблеми» PDF
Тимофій Олександрович Волков
Лемківські перспективи на XXI століття PDF
Богдан Гальчак
Стан електрифікації сільського господарства України у роки повоєнної відбудови (кінець 40-х – початок 50-х років ХХ ст.) PDF
Олена Степанівна Горбатюк
Митрополит Діонісій стосовно українського і білоруського питання в православній церкві в Польщі (1918-1939 рр.) PDF (Polski)
Stefan Dudra
«Масові переселення» етнічних груп у Боснії і Герцеговині після завершення бойових дій у 1996 р. PDF
Владислав Володимирович Забара
Діяльність єврейської самооборони в містечках Правобережної України у часи Української революції PDF
Ольга Юхимівна Крічкер
Українське питання в політиці намісника Галичини А. Потоцького (1903-1908 рр.) PDF
Алла Алимівна Кучеренко
Державна податкова політика в промисловості та торгівлі в 1921-1925 рр. (на прикладі Петрограду-Ленінграду) PDF
Олена Михайлівна Орленко
Переслідування християн у добу Септімія Севера (193-211 рр.) PDF
Олег Михайлович Петречко
Переселенські структури у державному апараті СРСР у 40-80-ті роки ХХ сторіччя (на прикладі заселення Криму) PDF
Ельвіна Ізетівна Сеітова
Володимир Яковець як представник сучасного мистецтва Черкащини PDF
Оксана Олексіївна Спіркіна
Протипожежний захист населених пунктів Південної України в другій половині ХIХ ст. PDF
Станіслав Петрович Тараненко
Роль історичної комічної книги в сучасному світі PDF (English)
Franc Maciej
Розвиток промисловості Волині на рубежі ХІХ – ХХ століть PDF
Ярослав Петрович Цецик

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Османська імперія в дипломатичній боротьбі Антанти та Центральноєвропейських імперій на початку Першої світової війни PDF
Олег Петрович Машевський
Моделі зовнішньополітичної стратегії КНР на початку ХХІ століття у висвітленні американської політології PDF
Олександр Володимирович Шевчук

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

Класифікація джерел інтелектуальної історії України PDF
Ярослав Степанович Калакура
Описи фондів земських установ у державних архівах України: історія складання й інформаційне значення PDF
Олексій Анатолійович Макієнко
Зовнішня політика Російської імперії на початку правління Єлизавети Петрівни (за матеріалами «Архіву князя Воронцова») PDF
Павло Андрійович Мацюта
Довідкові видання для мандрівників першої половини ХІХ століття як історичне джерело з вивчення пам’яток історії та культури (на прикладі Криму) PDF
Євгенія Валентинівна Молочко
Південно-східний науковий інститут як дослідницький центр з історії українсько-польських взаємин PDF
Ольга Станіславівна Морозова
Історія дослідження епонімного календаря Ольвії ІV – І ст. до н. е. PDF
Микола Ілліч Ніколаєв
Документи 2-го відділу Головного штабу Війська польського як джерело вивчення історії радянської України 1921-1939 років PDF (Polski)
Aleksander Smoliński
Міжнародні зв’язки Південної України: джерела на сторінках часопису «Записки Одеського товариства історії та старожитностей» PDF
Олександр Петрович Тригуб

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина) PDF
Дмитро Васильович Бурім

РЕЦЕНЗІЇ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Дослідження взаємовпливів українського сільськогосподарського виробництва царської Росії і світового продовольчого ринку PDF
Віктор Володимирович Гоцуляк