Класифікація джерел інтелектуальної історії України

Ярослав Степанович Калакура

Анотація


З’ясовуються сутність джерел з інтелектуальної історії України як носіїв відомостей про процес творчості, продукування ідей, теорій, концепцій, створення наукових праць, творів літератури, мистецтва, архітектури, формування суспільно-політичної і релігійної думки, показано особливості їх класифікації та методики дослідження. Акцент зроблено як на писемні, так і на речові та зображальні пам’ятки матеріальної і духовної культури, показано їх інформаційний потенціал для вивчення умов і форм інтелектуальної діяльності людей в контексті цивілізації і духовної культури епохи.

Ключові слова


історичне джерело; джерелознавство; класифікація; інтелектуальна історія; цивілізація; творчий процес; культура; ідеї; свідомість; духовність

Повний текст:

PDF

Посилання


Варшавчик М. Я. Класифікація джерел // Джерелознавство історії України. – К., 1998. – С. 49-51.

Історичне джерелознавство. Підручник / Калакура Я. С. – керівн. автор. кол. – К. : Либідь, 2992. – С. 89-118

Богдашина О. М. Джерелознавство історії України: теорія, методика, історія. – Харків : Штрих, 2004. – С. 60-83

Макарчук С. А. Джерелознавство історії України. – Львів : Світ, 2008. – С. 10-16 та ін.

Берк П. Інтелектуальна історія та її суперники // Нові перспективи історіописання. – К., 2004. – С. 281-283

Манан П. Інтелектуальна історія лібералізму. – К., 2005

Зашкільняк Л. Інтелектуальна історія: спроба конвенції (деякі методологічні міркування) // Ейдос. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 24-28

Колесник І. Українська історіографія в полі інтелектуальної історії: Modern of Postmodern? // Ейдос. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 227-246

Репина Л. Интеллектуальная история на рубеже ХХ – ХХІ веков // Новая и новейшая история. – 2006. – № 3. – С. 12-22.

Підгаєцький В. В. Основи теорії та методології джерелознавства з історії України. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 11-15.

Макарчук С. Писемні джерела з історії України. Курс лекцій. – Львів : Світоч, 1992. – С. 8-11.

Медушевская О. М. Источниковедение: теория, история, метод. – М., 1996. – С. 47.

Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. – К. : Наукова думка,1989. – 304 с.

Романець В. Психологія творчості. – К., 2001. – С. 17-20.