Стан електрифікації сільського господарства України у роки повоєнної відбудови (кінець 40-х – початок 50-х років ХХ ст.)

Олена Степанівна Горбатюк

Анотація


Висвітлено стан електрифікації сільського господарства України у роки повоєнної відбудови; проаналізовано її важливість для розвитку народного господарства України в зазначений період.

Ключові слова


електрифікація; сільське господарство України; повоєнна відбудова

Повний текст:

PDF

Посилання


Консевич А. И., Шевченко Я. О. Пути развития электрификации сельских районов Украинской ССР. – К. : АН УРСР. Ин-т экономоки, 1956. – 64 с.

Лойко В. Г. Деякі питання економічного електрифікованого колгоспного виробництва (На матеріалах колгоспів Вінницької обл.). – Вінниця : Вінницьке обласне управління культури, лекційне бюро, 1957. – 35 с.

Петренко В. С. Село на шляхах піднесення: зміни в складі, умовах праці і життя колгоспного селянства Української РСР (1951-1969 рр.) – К. : Наукова думка, 1970. – 348 с.

Дягиева Е. С. Борьба Коммунистической партии Украины за восстановление и дальнейший подъем колхозного производства в годы четвертой пятилетки (1946-1950 гг.) – Харьков, 1955. – 290 с.

Литвин В. М. Україна у першому повоєнному десятилітті (1946-1955). – К. : Л.-Терра, 2004. – 240 с.

Работа предприятий электропромышленности и электрификации. – ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, спр. 5755. 10.01-30.12.1949. – 474 арк.

Аграрна історія Україна / Панченко П. П., Славов В. П., Шмарчук В. А. – К. : Просвіта, 1996. – 342 с.

Справки отделов ЦК, переписка с обкомами, колхозами по вопросу электрификации. – ЦДАГО, ф. 1, оп. 31, спр. 122. 07.01-22.06.1955. – 324 арк.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.