Південно-східний науковий інститут як дослідницький центр з історії українсько-польських взаємин

Ольга Станіславівна Морозова

Анотація


Одним із потужних і найбільш ефективних наукових осередків Республіки Польща, що вивчає історію України, українсько-польські відносини, культурні взаємовпливи на теренах українсько-польського пограниччя є Південно-східний науковий інститут у Перемишлі. За два десятиріччя свого функціонування Інститут реалізував цілу низку дослідницьких програм та проектів, у результаті яких було видано серію узагальню-ючих праць, монографій та брошур.

Ключові слова


Південно-східний науковий інститут; історія України; українсько-польські відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Сінкевич Є. Г. Українсько-польські відносини (1918-2008) : Навчальний посібник. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – 165 с.

Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa / red. S. Stępień. – T. 1. – Przemyśl, 1990. – 286 s.

Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa / red. S. Stępień. – T. 2. – Przemyśl, 1994. – 429 s.

Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa / red. S. Stępień. – T. 3. – Przemyśl, 1996. – 337 s.

Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa / red. S. Stępień. – T. 4. – Przemyśl, 1998. – 472 s.

Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa / red. S. Stępień. – T. 5. – Przemyśl, 2000. – 366 s.

Micel M. Spis powstańców 1863 roku więzionych w twierdzy kijowskiej. – Przemyśl, 1995. – 140 s.

Lewkowicz H. Ukrainoznawstwo na Polsko-ukraińskim pograniczu etnicznym. Dziesięć Lat Działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu 1990-2000. – Przemyśl, 2001. – 180 s.

Czy istnieje czwarta Ruś? Wokół tożsamości kulturowej w regionie karpackim / red. P. Best, S. Stępień. – Higganum, 2009. – 364 s.

Hann C., Stępień S. Tradycja a tożsamość. Wywiady wśród mniejszości ukraińskiej w Przemyślu, 2000. – 238 s.

Stępień S. Ukrainoznawstwo. Materiały do bibliografii. Publikacje wydane na Ukrainie w latach 1996-1998. – Przemyśl, 1999. – 220 s.

Siciak A. Druki przemyskie 1754-1939. Bibliografia publikacji polskich, niemeckich, węgiersskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim. – Przemyśl, 2002. – 430 s.

Żydzi w Małopolsce / red. F. Kiryk. – Przemyśl, 1991. – 364 s.

An-ski S. Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej. Wrażenia i refleksje z podróży po kraju. – Przemyśl, 2010. – 480 s.

Jabłońska H. Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914-1915. – Przemyśl, 1994. – 271 s.

Vit J. Wspomnienia z mojego pobutu w Przemyślu podczas oblężenia rosyjskiego 1914-1915. – Przemyśl, 1995. – 128 s.

W oblężenym Przemyślu kartki dziennika z czasów wielkiej wojny (1914-1915) / red. S. Stępień ; рrzekład z języka niemieckiego E. Pietraszek i A. Siciak. – Przemyśl, 2010. – 248 s.

Kolanczuk A. Nekropolie i groby uczęstników ukraińskich walk niepodległościowych w latach 1917-1921. – Przemyśl, 2003. – 327 s.

Kolanczuk A. Ukraińscy generałowie w Polsce. Emigranci polityczni w latach 1920-1939. Słownik biogficzny. – Przemyśl, 2009. – 284 s.