Розвиток промисловості Волині на рубежі ХІХ – ХХ століть

Ярослав Петрович Цецик

Анотація


Проаналізовано розвиток промисловості на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. З’ясовано фактори, які впливали на темпи економічного зростання у цьому регіоні.

Ключові слова


Волинь; цукровий завод; економічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897. VІІІ. Волынская губерния. – Спб., 1904. – С. 3, 9.

Історія Волині: З найдавніших часів і до наших днів часів / О. Г. Михайлюк, Р. А. Арцишевський, Н. В. Бурчак та ін. – Львів : Вища школа, 1988. – 238 с.

Сборник циркуляров Волынских губернских учреждений по разным частям административного управления с 1897 по 1902 год. – Житомир : Волынская губ. тип., 1902. – 534 с.

Історія міст і сіл Української РСР. Житомирська область. – К. : Інститут історії Академії наук УРСР, 1973. – 727 с.

Москалюк М. М. З історії розвитку цукрової промисловості в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / М. Москалюк // УІЖ. – 2008. – № 2. – С. 75-85.

Памятная книжка Волынской губернии на 1914 год. – Житомир : Волынская губ. тип., 1913. – 549 с.

Державний архів Рівненської області (далі – держархів Рівненської обл.), ф. 165, оп. 1, спр. 23, арк. 160-161, арк. 235-237.

Держархів Рівненської обл., ф. 165, оп. 1, спр. 24, арк. 163-165.

Держархів Рівненської обл, ф. 165, оп. 1, спр. 20, арк. 5.