Переселенські структури у державному апараті СРСР у 40-80-ті роки ХХ сторіччя (на прикладі заселення Криму)

Ельвіна Ізетівна Сеітова

Анотація


Організація переселення в Радянському Союзі мала державне значення. У зв’язку з цим існували структури, які керували та здійснювали переселенську політику влади. Їх повноваження та обов’язки розширювались по мірі наростання важливості та актуальності переселенського процесу для СРСР.

Ключові слова


переселення; переселенці; переселенські структури

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Російської Федерації, ф. А-327, оп. 2, спр. 6.

Там само, спр. 8.

Там само, спр. 7.

Там само, спр. 112.

Там само, спр. 462.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. Р-2, оп. 9, спр. 119.

Прибыткова И. Хроники миграционных событий в Украине до и после распада СССР // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2009. – № 1. – С. 43

Державний архів в Автономній Республіці Крим, ф. Р-2887, оп. 1, спр. 1.

Там само, ф. Р-2888, оп. 1, спр. 1.

Там само, ф. Р-3508, оп. 1, спр. 70.

Там само, спр. 172.

Там само, спр. 212.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.