«Масові переселення» етнічних груп у Боснії і Герцеговині після завершення бойових дій у 1996 р.

Владислав Володимирович Забара

Анотація


Виявлено причини та наслідки масових переміщень етнічних груп у Боснії та Герцеговині після завершення громадянської війни 1992-1995 рр. Розглянуто зміни в етнічній структурі певних районів Боснії та Герцеговини. Вивчено причини, хід та наслідки масових етнічних процесів після закінчення громадянської війни.

Ключові слова


Дейтонська мирна угода; Мусульмансько-Хорватська Федерація; Республіка Сербська; Федерація Боснії і Герцеговини; «лінія розмежування між етентетами»

Повний текст:

PDF

Посилання


Avramova S. Postherojski rat Zapada protiv Jugoslavije. – Veternik : LDI, 1997. – 460 s.

Бодсон Ж. Нови светски порядок и Jyгославиja / Жерар Бодсон. – Београд, 1996. – 242 с.

Брусиловська О. Політична трансформація західнобалканських країн у 2004-2009 роках // Вісник ОНУ. – 2010. – Т. 15, вип. 7.

Васильева Н., Гаврилов В. Балканский тупик? (Историческая судьба Югославии в XX в.) / Нина Васильева, Владимир Гаврилов. – М. : Гея Итерум, 2000. – 480 с.

Валецкий О. Югославия в войне. – Електронні данні. – Режим доступу до видання: http://lib.ru/MEMUARY/JUGOSLAVIA/waleckij.txt (23.03.2004). – Назва з екрану.

Восточное Сараево. Официальный сайт Республики Сербской. – Електронні данні. – Режим доступу до видання: http://rsmoscowoffice.ru/serbska/index.php?option=com_c ontent&view=article &id =23&Itemid=29&limitstart=4. – Назва з екрану.

Восточное Сараево – крупнейшая стройка. – Електронні данні. – Режим доступу до видання: http://www.srpska.ru/article.php?nid=8632. – Назва з екрану.

Храбар Дмитрий. Когда наступил мир, выжившие сожгли свой дом. – Електронні данні. – Режим доступу до видання: http://dmitri-hrabar.livejournal.com/196724.html. – Назва з екрану.

Holbruk R. Diplomatski zapisi // Nasa borba. – Beograd, 1996. – 26/27 okt. – S. 5.

Гуськова Е. Ю. История югославского кризиса (1990-2000) / Елена Гуськова. – М. : Русское право / Русский национальный фонд, 2001. – 720 с.

Маначинський О. Югославія: вирок винесено / Олександр Маначинський. – Київ : Румб, 2007. – 288 с.

Мяло Е. Г. Россия и последние войны XX века (1989-2000). К истории падения сверхдержавы / Евгения Мяло. – М. : Вече, 2002. – 480 с.

Никифоров К. Между Кремлем и Республикой Сербской (Боснийский кризис: Завершающий этап) / Константин Никифоров. – М. : ИС РАН, 1999. – 262 с.

Столкновения хорватских болельщиков с полицией в Боснии – фанатов успокоили с помощью слезоточивого газа и бронетехники. – Електронні данні. – Режим доступу до видання: http://www.riw.ru/world_events22813.html. – Назва з екрану.

Відеофільм «Загибель Югославії» частина № 3 «Мир по-американські». Переклад українською. – BBC, 1996, 45 хв.