№ 12 (2014)

Зміст

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Сільські кустарні промисли Верхнього Поволжя наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (до питання про багатоукладність економіки дореволюційної Росії) PDF (Русский)
Николай Михайлович Александров
Російське посольство до Ірану 1817 року: очікування і результати PDF
Тарас Тарасович Ашурков
Соціально-економічний розвиток Чорноморської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. PDF (Русский)
Ольга Владиславівна Бершадська
Становлення вугільної промисловості наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі міста Сніжне Донецької області) PDF (Русский)
Микола Вікторович Бривко
Доля маєтку Мордвинових в Ялті у контексті історії міста: 1873-1900-й роки (за архівними матеріалами) PDF
Марина Михайлівна Будзар
Формування індустріального підприємництва у містах підросійської України на рубежі ХІХ – ХХ ст. PDF
Тетяна Сергіївна Водотика
Швейцарські аграрні колонії на півдні Російської імперії PDF (Русский)
Генриетта Львовна Гëтте, Георгий Сергеевич Молотков
Діяльність гімнастичного товариства «Сокіл» в Польському Королівстві у 1905-1914 роках PDF (Polski)
Teresa Drozdek-Małolepsza, Eligiusz Małolepszy
Роль Селянського поземельного банку в модернізації Російської імперії (за матеріалами білоруських губерній) PDF (Русский)
Артур Андрійович Кухаренко
Роль євреїв-іноземців у соціально-економічному й культурному житті Херсонської губернії наприкінці XVIII – першій половині XIX ст. PDF (Русский)
Юлія Віталіївна Прокоп
Розвиток чорної металургії Уралу у 1880-1917 рр. PDF (Русский)
Євген Юрійович Рукосуєв
Соціально-економічні передумови виникнення і розвитку кооперації на Кубані наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. PDF (Русский)
Таїсія Миколаївна Сидоренко
Соціально-економічний розвиток південноросійської околиці наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Північного Кавказу) PDF (Русский)
Наталія Іванівна Суханова
Вплив єврейської громади на розвиток Ченстохови у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., який відбувся після реформ 60-70-х років ХІХ століття в Російській імперії PDF (Polski)
C. K. Szymański
Виробництво ствольного заліза на казенних гірничих заводах Уралу в середині ХІХ ст. PDF (Русский)
Георгій Миколайович Шумкін
Освальд Бальзер у польській історіографії PDF (Polski)
Anna Czerniecka-Haberko

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

Організаційна система соціального страхування в СРСР (1922-1933 рр.) за матеріалами Державного архіву Російської Федерації PDF
Олена Іванівна Вальчук
Проблеми аграрної історії України ХІХ – початку ХХ ст. в матеріалах наукових читань на пошану професора Д. П. Пойди PDF
Валентин Васильович Іваненко
До питання про визначення терміну «інженерно-технічна інтелігенція» PDF
Сергій Іванович Коротяєв
Інженерно-громадські об’єднання в промислово розвинених регіонах України як форма фахової комунікації: друга половина ХІХ - початок ХХ століття PDF
Надія Миколаївна Кушлакова
Історія у боротьбі з югославізмом: Йосип Маль та його внесок у вивчення традиції словенської державності PDF
Катерина Володимирівна Мальшина
Аксіома ольвійської просопографії IV – I ст. до н.е. PDF (Русский)
Микола Ілліч Ніколаєв
«Польсько-польський» кордон. Соціальні, економічні та політичні наслідки околиці колишньої Російської імперії для Поморського воєводства у світлі поліцейських звітів за 1920-1939 роки PDF (Polski)
Piotr Sykut
Червона армія в радянській Україні та інших західних військових округах СРСР у 30-х роках ХХ століття у документах ІІ відділу Головного штабу Війська Польського PDF (Polski)
Aleksander Smoliński
Меценати в Росії у 1861-1914 роках у новітній польській історіографії PDF (Polski)
Tadeusz Srogosz

РЕЦЕНЗІЇ

Умови медичних наукових досліджень і навчання лікарів у Львові у 1918-1946 роках PDF (Polski)
Tadeusz Srogosz, Ольга Станіславівна Морозова
Архіви США у історичному розвиткові та на сучасному етапі історії PDF
Сергій Михайлович Куделко