Проблеми аграрної історії України ХІХ – початку ХХ ст. в матеріалах наукових читань на пошану професора Д. П. Пойди

Валентин Васильович Іваненко

Анотація


Висвітлено проблеми аграрної історії України ХІХ – початку ХХ ст. у матеріалах наукових читань, присвячених пам’яті професора Д.П. Пойди. У дев’яти випусках збірника згруповано у тематичні блоки та проаналізовано за проблемно-хронологічним принципом понад сто публікацій, які охоплюють ХІХ – початок ХХ ст. Визначено пріоритетні напрямки досліджень з аграрної історії України, ознайомлено з основними напрацюваннями науковців.

Ключові слова


Д. П. Пойда; аграрна історія; селяни; збірник праць; наукові читання

Повний текст:

PDF

Посилання


Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди / редкол.: В. В. Іваненко (відп. ред.) та ін. – Д., 1995. – 102 с.

Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали других наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди / редкол.: В. В. Іваненко (відп. ред.) та ін. – Д., 1997. – 205 с.

Питання аграрної історії України та Росії (XVIII – XX ст.): Матеріали третіх наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди / редкол.: В. В. Іваненко (відп. ред.) та ін. – Д., 1999. – 204 с.

Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали четвертих наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди / редкол.: В. В. Іваненко (відп. ред.) та ін. – Д., 2002. – 188 с.

Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали п’ятих наукових читань, присвячених пам’яті професора Д. П. Пойди / редкол.: В. В. Іваненко (відп. ред.) та ін. – Д., 2004. – 184 с.

Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали шостих наукових читань, присвячених пам’яті професора Д. П. Пойди / редкол.: В. В. Іваненко (відп. ред.) та ін. – Д., 2007. – 171 с.

Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали сьомих наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди / редкол.: В. В. Іваненко (відп. ред.) та ін. – Д., 2008. – 242 с.

Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали восьмих наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди: зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Іваненко (відп. ред.) та ін. – Д., 2010. – 272 с.

Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали дев’ятих наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди: зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Іваненко (відп. ред.) та ін. – Д., 2012. – 244 с.