Формування індустріального підприємництва у містах підросійської України на рубежі ХІХ – ХХ ст.

Тетяна Сергіївна Водотика

Анотація


Автор аналізує процес формування індустріального типу підприємця – мобільного, готового ризикувати, орієнтованого на розширення ринків та сфер діяльності – на прикладі підприємця Хаїма Кагана. Йому вдалось успішно пройти шлях від посередника у торгівлі гасом до власника вертикально інтегрованої нафтової компанії із замкненим циклом виробництва, закордонними покупцями, широкою географією діяльності. Формування нової якості справи Хаїма Кагана відображає аналогічну загальну тенденцію еволюції підприємництва в умовах становлення індустріального суспільства.

Ключові слова


модернізація; індустріальне суспільство; підприємництво; Хаїм Каган

Повний текст:

PDF

Посилання


Verena Dorn. Chaim N. Kahan. A Jewish Oil Entrepreneur in the Russian Empire // http://www.branobelconference.com/index.php/az/component/attachments/download/84.

Центральний державний історичний архів м. Києва (далі ЦДІАК). Ф. 2034. Оп. 1. Спр. 16. Договор, заключенный между купцом Геншафтом и Каганом на использование гаса вблизи Днепра. 1896. 2 арк.

ЦДІАК. Ф. 2034. Оп. 1. Спр. 42-50. Договора Акционерного общества Русско-Балтийского вагонного завода с купцом Х. Каганом. 1893-1897. Арк. 5-5 зв., 13-14, 15-16 зв.

ЦДІАК. Ф. 2034. Оп. 1. Спр. 11. Штейнер (Сумы) посылает перевод на 681 руб и заказ на вагон гаса. 17 ноября 1895. 1 арк.

ЦДІАК. Ф. 2034. Оп. 1. Спр. 10. Мишель Шапира укоряет Хаима Кагана за взятие с него дороже, чем с других, денег загас. Ноябрь 1895. 1 арк.

ЦДІАК. Ф. 2034. Оп. 1. Спр. 9. Саратовское общество сообщает разницу, полученную от неправильных начислений. 9 сентября 1895 г. 1 арк.; Спр. 9. Черноморское общество Бакинский отдел сообщает о неправильно начисленных суммах за отправку гаса из Саратово. 24 августа 1895. 1 арк.

Евреи в Баку: [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ourbaku.com/ index.php5/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83

ЦДІАК. Ф. 2034. Оп. 1. Спр. 39. Соглашение между купцом Х.Каганом и купцом Дембо. 2 марта 1895 г. 3 арк.

ЦДІАК. Ф. 2034. Оп. 1. Спр. 21. О приглашении Х. Кагана принять участие в качестве агента-комиссионера в Каспийско-Черноморском нефтепромышленном обществе. Март 1897. 7 арк.

ЦДІАК. Ф. 2034. Оп. 1. Спр. 42-50. Договора Акционерного общества Русско-Балтийского вагонного завода с купцом Х. Каганом. 1893-1897. 34 л.

Барышников М.Н. Семейная фирма в дореволюционной России // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2007. Том 5. № 4. – С. 155-189.

Dohrn V.‚ Wir Europäerschlechthin’. Die Familie Koigenimrussischjüdischen Berlin // Osteuropa, Bd. 58 (2008). – Nr. 8-10. – S. 211-232.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.