Історія у боротьбі з югославізмом: Йосип Маль та його внесок у вивчення традиції словенської державності

Катерина Володимирівна Мальшина

Анотація


Розглянуто розвиток словенської державотворчої ідеї в умовах Австро-Угорської імперії та Держави СХС, виділено причини її несамостійності та прихильності югославізму, зазначено важливі віхи біографії доктора Йосипа Маля, розглянуто його головні твори та досліджено найважливіші висновки щодо основ словенського державотворення, які засадничо вплинули на подальший розвиток національно-політичної думки Словенії.

Ключові слова


Словенія; югославізм; державотворчість; Йосип Маль

Повний текст:

PDF

Посилання


Беляков С. Сербы – «чужак» № 1 // Вопросы национализма. – 2010. – № 3. – http://vnatio.org/arhiv-nomerov/node101/

Capuder K. Mal Josip. Zgodovinar – *22. dec. 1884 Peče // Slovenski Biografski Leksikon. – http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:sbl/VIEW/

Gašić R. Pogledi srpske političke elite oko zagrebačkog Srbobrana na probleme spoljne politike (1903-1914) // Dijalog povjesničara istoričara. – 2001. – No. 4. – S. 171-185.

Gestrin F., Melik V. Slovenska zgodovina: od konca 18. stoletja do 1918. – Ljubljana : Drņavna zaloņba Slovenije, 1966. – S. 102.

Kranjc S. Dr. Josip Mal – osemdesetletnik // Kronika (Ljubljana). – 1965. – Letnik 13. – Št. 2. – Str. 101-102.

Kos M. Zgodovina Slovencev od naselitve do reformacije. – Ljubljana : Jugoslovanska knjigarna, 1933. – 256 str.

Mal J. Die Eigenart des karantanischen Herzogtums // Südostforschungen. – München : R. Oldenbourg, 1961. – Str. 33-74.

Mal J. Ist das Edlingerproblem wirklich unlösbar // Südostforschungen. – München : R. Oldenbourg, 1963. – Str. 140-178.

Mal J. Probleme aus der Frühgeschichte der Slowenen. – Ljubljana : Nova založba, 1939. – 174 str.

Mal J. Osnove ustoličevanja Karantanskega kneza // Glasnik muzejskega društva za Slovenijo. – Ljubljana: [s. n.], 1942. – 62 str.

Mal J. Rota – staroslovenska prisega // Glasnik muzejskega društva za Slovenijo. – Lublana : [s. n.], 1941. – Str. 58-64.

Mal J. Schwabenspiegel in koroško ustoličenje // Glasnik muzejskega društva za Slovenijo. – Ljubljana : Jugoslovanska tiskarna, 1938. – Str. [109]-132.

Mal J. Slovenska Karantanija in srednjeveška nemška država // Razprave SAZU. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1953. – Str. 105-137.

Mal J. Zgodovina slovenskega naroda: najnovejša doba. – Celje: Mohorjeva družba, 1929. – 760 str.

Malov zbornik. – Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1996. – 76 str.

Mal, Josip // Enciklopedija Slovenije. – Zv. 6. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1992. – Str. 381.

Moritsch A. Koroški plebiscit // Slovenija 1848-1998: iskanje lastne poti. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev, 1998. – S. 267-270.

Pejin J. Kolonizacija hrvata na srpskoj zemlji u Sremu, Slavoniji i Baranji. –Sremska Mitrovica : [Sremske novine], 1992. – 63 p.

Pejin J. Mađarski revizionizam i hrvatski separatizam. – Kikinda : Komuna, 1992. – 51 p.

Pejin J.M. Pregled prošlosti Srba u Banatu. – Kikinda :Vedes, 2003. – 219 p.

Slovenci v desetletju 1918-1928: zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine / uredil Josip Mal. – Ljubljana : Leonova družba, 1928. – 776 str.

Šavli J. Slovenska državna misel / Jožef Šavli. – Bilje : Studio Ro-Humar, 2010. – 95 str.

Škerbec M. Pregled novodobnega slovenskega katoliškega gibanja. – 2. zv. – Cleveland (Ohio): samozal, 1957. – 143 str.

Žebot C. Neminljiva Slovenija. Spomini in spoznanja iz razdobja sedemdesetih let od Majniške deklaracije. – V Celovcu : Tiskarna Družbe sv. Mohorja, 1988. – 501 str.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.