Доля маєтку Мордвинових в Ялті у контексті історії міста: 1873-1900-й роки (за архівними матеріалами)

Марина Михайлівна Будзар

Анотація


У статті розглядається історія великих земельних володінь графів Мордвинових в Ялті, створених у 1790-х роках, з другої половини XIX до початку XX століть. Уточнено питання про склад земельних ділянок, що входили до маєтку, обставини зміни назви та успадкування його протягом XIX століття. Увагу приділено відносинам між новою міською адміністрацією, сформованою на початку 1870-х років, і впливовими землевласниками, чиї власницькі інтереси не збігалися з потребами міста, що зростало, для чого використано архівні матеріали, передусім ті, що раніше не оприлюднювалися.

Ключові слова


Ялта; землеволодіння; дворянство Російської імперії; дворянський маєток; Ялтинська міська дума

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Автономної Республіки Крим (Держархів Ар Крим), ф. 376, оп. 5, спр. 191, 15 арк.

Безчинский А. Путеводитель по Крыму / А. Безчинский. – М. : Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнарѐв и К, 1902. – 468 с.

Галиченко А. А. Усадьбы Южного берега Крыма в период национализации (по материалам архива) / А. А. Галиченко // Архив – музеям Крыма. – Симферополь : б. и., 1996. – С. 37-41.

Калинин Н. Н. Мордвиновы и их Ялтинское имение «хорошая пустошь» / Н. Н. Калинин // Дворянство в истории Российского государства. – Симферополь : Крымский архив, 2001. – С. 43-47.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 947, арк. 163-164.

Держархів Ар Крим, ф. Р-361, оп. 2, спр. 89, арк. 138.

Держархів Ар Крим, ф. 376, оп. 5, спр. 191, арк. 1 зв.

Держархів Ар Крим, ф. 376, оп. 5, спр. 191, арк. 2.

Фоменко И.Ф. Ялтинский голова В.А. Рыбицкий / И.Ф. Фоменко // История Южного берега Крыма. – Симферополь : «Палитра», 2001. – С. 36-41.

Хомко Л.В. Австрійська та російська моделі самоврядування в українських містах другої половини XIX ст. : порівняльний аналіз / Л. В. Хомко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1. – 119-127.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 54, арк. 2.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 54, арк. 29–29 зв.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 54, арк. 57.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 54, арк. 105 зв.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 328, арк. 4 зв.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 54, арк. 107 зв.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 54, арк. 86 зв.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 54, арк. 92 зв.

Отчет по Ялтинскому городскому общественному управлению за первое 4-х летие по введению в действие Городского Положения 16 июня 1870 года. – Симферополь : Типография Таврического губернского правления, 1875. – 15 с.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 54, арк. 96–97.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 54, арк. 105.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 54, арк. 135.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 328, арк. 9.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 328, арк. 4.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 328, арк. 12 зв.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 947, арк. 1 зв.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 947, арк. 66 зв.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 947, арк. 2 зв.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 947, арк. 22 зв.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 947, арк. 56 зв.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 947, арк. 65 зв.

Держархів Ар Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 947, арк. 162.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.