Організаційна система соціального страхування в СРСР (1922-1933 рр.) за матеріалами Державного архіву Російської Федерації

Олена Іванівна Вальчук

Анотація


Дослідження організаційно-управлінської структури радянської системи соціального страхування є необхідною умовою для повноцінного розуміння соціальної політики СРСР. Воно передбачає введення до наукового обігу низки документів, в першу чергу, з фондів Державного архіву Російської Федерації, що неможливо без їх попереднього вивчення і аналізу.

Ключові слова


соціальне страхування; архівні фонди; Державний архів Російської Федерації; Народний комісаріат праці СРСР; Всесоюзна центральна рада професійних спілок; Центральне управління соціального страхування; Союзна рада соціального страхування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ашмарина С. В. Социальное страхование в условиях новой экономической политики 20-х гг. ХХ века / С. В. Ашмарина // Рабочие в России: исторический опыт и современное положение: материалы ІV научно-практической конференции, 3-5 ноября 2003 г. – Москва : Эдиториал, 2004. – С. 200-202.

Латыпов М. М. Социальное страхование в Башкортостане: история и современность / М. М. Латыпов. – Уфа : Гамгиль, 2005. – 400 с.

Мельничук О. А. Соціальне страхування в радянській Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.) / О. А. Мельничук. – Вінниця : «Едельвейс і К», 2009. – 372 с.

Мовчан О. М. Соціальне страхування робітників УСРР в добу нової економічної політики (1921-1928 рр.) / О. М. Мовчан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – 2009. – Вип. 2. – С. 105-116.

Морозов А. В. Социальное страхование в СССР в 20-30-е гг. ХХ века: Достижения и провалы / А. В. Морозов // Церковь, государство и общество в истории России ХХ века: Материалы V международной конференции, Иваново, 8-9 декабря 2005 г. (к 10-летию духовного образования в Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии. – Иваново, 2005. – С. 180-183.

Государственный архив Российской Федерации (дальше – ГАРФ), ф. Р-5451, оп. 6, д. 11, 70 л.

Российский государственный архив социально-политической истории, ф. 95, оп. 1, д. 35, 15 л.

ГАРФ, ф. Р-5451, оп. 10, д. 393, 178 л.

ГАРФ, ф. Р-5451, оп. 17, д. 346, 36 л.

ГАРФ, ф. Р-5528, оп. 1, д. 273, 26 л.

Из истории социального страхования в России // Вестник государственного социального страхования. – 2010. – № 9. – С. 73-80.

ГАРФ, ф. Р-5528, оп. 1, д. 289, 54 л.

Караваев В. В. Организационная система социального страхования / В. В. Караваев, Я. Г. Тидеман. – М.-Л. : Государственное социально-экономическое издательство, 1932. – 86 с.

Борисов Й. Що дає соцстрах робітникові / Й. Борисов. – Харків : Український робітник, 1935. – 35 с.

ГАРФ, ф. Р-7685, оп. 2, д. 2, 151 л.

ГАРФ, ф. Р-7685, оп. 1, д. 19, 25 л.

ГАРФ, ф. Р-7685, оп. 4, д. 1, 163 л.