№ 3 (2009)

Зміст

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

СТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ОБРАЗУ СХІДНОЇ ЄВРОПИ В НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ АВСТРІЇ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД PDF
Поліна Іванівна Барвінська
СПРОБИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ КРАЄЗНАВЧИХ МАТЕРІАЛІВ ПО ПАМ’ЯТКАХ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 60-80-х РОКІВ ХХ ст. PDF
Олексій Миколайович Присяжнюк
Перегляд польської та російсько і україномовної літератури щодо розвитку Кам’янця-Подільського PDF (Polski)
Александер Смолінський
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС НІМЕЦЬКО-РУМУНСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ) PDF
Наталя Володимирівна Шевченко

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ГОТЕЛІ ДОРЕВОЛЮЦІЙНОГО МИКОЛАЄВА: ПРОБЛЕМИ АТРИБУЦІЇ PDF
Галина Анатоліївна Гарбар
ДІЯЛЬНІСТЬ МАЯКСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ В 1862-1917 РОКАХ PDF
Геннадій Павлович Коваль
ІДЕОЛОГІЧНО-АТЕЇСТИЧНИЙ ВПЛИВ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ВЛАДИ НА ПОЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (1920-1929 рр.) PDF
Юрій Вадимович Котляр
«Петлюрівці» і «галичани» – спроба інтеграції українських державних органів у 1918-1919 рр PDF (Русский)
Мацей Кротофиль
МОРСЬКІ ПАРОПЛАВНІ ТОВАРИСТВА ПІВДНЯ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ ПОШТІ ХІХ ст. PDF
Ірина Сергіївна Міронова
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В ХЕРСОНСЬКІЙ І ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЯХ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Євгенія Пулатівна Назарова
НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ОКРУЖНИХ МІСТ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У 1926 р. (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 р.) PDF
Дмитро Віталійович Овчаренко
ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ НА КУЛЬТУРНО- ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) PDF
Ольга Віталіївна Сараєва
РОЗРОБКА ІДЕЙ СВІТОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ У ТВОРАХ РОСІЙСЬКИХ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІВ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Галина Федорівна Турченко, Юлія Геннадіївна Шпак
ПОЛІТИКА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОШТОВИХ І ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНИХ УСТАНОВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЗА ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ В 1917 р. PDF
Олег Володимирович Федорченко

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ДЖЕРЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА УЧАСТІ В НЬОМУ УКРАЇНИ PDF
Василь Васильович Гарагонич
ІСТОРІЯ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ЕВРОПА «КОНЦЕНТРИЧНИХ КІЛ» Е. БАЛЛАДЮРА PDF
Катерина Олександрівна Доценко
«РАДЯНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ ЧИННИК» НА ШЛЯХУ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДЕРЖАВ БАЛТІЇ ТА УКРАЇНИ PDF
Сергій Вікторович Пронь
ЯПОНСЬКО-РАДЯНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНО-ДИПЛОМАТИЧНИЙ ДІАЛОГ В ХОДІ ПІДГОТОВКИ ДО УКЛАДАННЯ «СПІЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ» ТА ПОЗИЦІЯ США (1955-1956 РОКИ) PDF
Сергій Володимирович Резніченко
Чорноморська стратегія ЄС: теорія і практика PDF (Русский)
Наталія Цвіцінська

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ

НАВЧАННЯ В ІНСТИТУТАХ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Вікторія Анатоліївна Добровольська
ІНЖЕНЕРИ-АРХІТЕКТОРИ ПОЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В ХАРКІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ІМПЕРАТОРСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА PDF
Надія Миколаївна Кушлакова
УЧЕНИЙ-ПСИХІАТР ВЛАДИСЛАВ ЕДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСЬКИЙ І ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ PDF
Варфоломій Степанович Савчук
БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ У 1930-х РОКАХ PDF
Ярослав Петрович Цецик

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОЛЬСЬКІ МАНДРІВНИКИ В КРИМУ У ХІХ СТОЛІТТІ: ГЕОГРАФІЯ ПОДОРОЖЕЙ PDF
Сергій Вікторович Громенко
ДІЯЛЬНІСТЬ О.Г. ТРОЙНИЦЬКОГО У ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ЦЕНЗУРИ (1857-1861 рр.) PDF
Олена Дмитрівна Картелян
РОЗГОРТАННЯ АНТИРЕЛІГІЙНОЇ ПРОПАГАНДИ НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ТА ОДЕСЬКОЇ ЄПАРХІЇ У ПЕРШІ РОКИ ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ PDF
Олександр Борисович Татарченко
ОСМАНСЬКО-ВЕНЕЦІАНСЬКА ВІЙНА 1645-69 рр. І ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ СЕРЕДИНИ XVII ст. PDF
Сергій Анатолійович Швець

РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «МИНУЛЕ ТА СУЧАСНЕ: АРХІВИ В СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ» (Мінськ, 20-21 травня 2009 року) PDF
Олексій Анатолійович Макієнко