НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ОКРУЖНИХ МІСТ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У 1926 р. (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 р.)

Дмитро Віталійович Овчаренко

Анотація


Проаналізовані особливості національного складу населення окружних міст Півдня України в середині 1920-х рр. Національний склад населення окружних міст характеризується на основі матеріалів Всесоюзного перепису населення 1926 р.


Ключові слова


національний склад; окружні міста; Південь України; урбанізація; перепис населення

Повний текст:

PDF

Посилання


Хоменко А. Населення України 1897-1927 рр. / А. Хоменко. – Харків : Центральне статистичне управління

УСРР, 1927.

Хоменко А. Національний склад людності УСРР / А. Хоменко. – Харків : Держ. вид-во України, 1929.

Liber G. Soviet nationality policy, urban growth, and identity change in the Ukrainian SSR 1923-1934 / G. Liber. –

Cambridge : Cambridge university press, 1992.

Чирко Б. Національні меншини в Україні (20-30 рр. ХХ століття) / Б. Чирко. – К., 1995.

Якубова Л. Етнічні меншини у суспільно-політичному та культурному житті УСРР. 20-і – перша половина 30-х

рр. ХХ ст. / Л. Якубова. – К., 2006.

Гринь Д. Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930-і рр.): дис. ... канд. іст. наук :

00.01. / Д. Гринь. – К., 2000.

Воронко О. Розвиток етнодемографічних процесів та формування соціальної структури суспільства в Україні

-х рр. ХХ ст.: дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05. / О. Воронко. – К., 1998.

Турченко Г. Історична регіоналістика і краєзнавство в контексті національної історії (південноукраїнський

аспект) / Г. Турченко // Краєзнавство. – 2006. – № 1-4.

Верменич Я. Територіальна організація в Україні як наукова проблема: регіонально-історичний та політико-

адміністративний виміри / Я. Верменич. – К. : Інститут історії України НАН України, 2008.

Верменич Я. Історична регіоналістика в Україні / Я. Верменич // Український історичний журнал. – 2001. –

№ 6.

Турченко Г. Південноукраїнський регіон у контексті формування модерної української нації (ХІХ – перша

чверть ХХ ст.) / Г. Турченко. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008.

Численность и состав рабочих в России на основании данных первой всеобщей переписи населения

Российской Империи 1897 года. Т. 1. – М., 1906.

Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. / Я. Грицак. – К. :

Ґенеза, 2000.

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. / Б. Кравченко ; [пер. з англ. В. Івашко

та Д. Корнієнко]. – К. : Основи, 1997.

Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. – М., 2001.

Всесоюзний перепис людності 17 грудня 1926 р. У 56 т. – М., 1928. – Т. ХІІІ. Відділ І. Народність, рідна мова,

вік, грамотність. УСРР. Степ. Дніпрянський підрайон. Гірничопромисловий підрайон. – М., 1929.

Чорний С. Національний склад населення України в ХХ сторіччі / С. Чорний. – К. : ДНВП Картографія, 2001.