РОЗРОБКА ІДЕЙ СВІТОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ У ТВОРАХ РОСІЙСЬКИХ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІВ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Галина Федорівна Турченко, Юлія Геннадіївна Шпак

Анотація


Проаналізовані плани російських соціал-демократів початку ХХ століття на здійснення світової комуністичної революції. Плани світової революції висвітлюються за творами російських соціал-демократів початку ХХ ст.


Ключові слова


світова революція; російські соціал-демократи; перманентна революція; повстанство; Південь України

Повний текст:

PDF

Посилання


Аношкин И. Ленинская интернационалистическая политика / И. Аношкин. – Саратов, 1969. – 181 с.

Федосеев П. Великий интернационалистический подвиг советского народа / П. Федосеев. – М. : Знание, 1973. – 80 с.

Богуш Е. Миф об «экспорте революции» и советская внешняя политика / Е. Богуш. – М. : Международные отношения, 1965. – 150 с.

Вощенков К. Ленинские принципы внешней политики Советского Союза / К. Вощенков. – М. : Знание, 1969. – 36 с.

Гафурова К. Интернационализм в действии / К. Гафурова. – М. : Знание, 1976. – 64 с.

Аветисян Г. Великий Октябрь и революционная Венгрия / Г. Аветисян. – Ереван : Изд-во АН Армянской ССР, 1989. – 267 с.

Гайду П. Как боролась и пала Советская Венгрия / П. Гайду. – М.–Л. : Моск. рабочий, 1931. – 90 с.

Кенде Я. Венгерские революции 1918 и 1919 гг. / Я. Кенде. – М. : Политиздат, 1969. – 47 с.

Лебов М. Венгерская советская республика 1919 года / М. Лебов. – М. : Госполитиздат, 1959. – 274 с.

Исраэлян В. 133 героических дня (Венгерская советская республика 1919 г.) / В. Исраэлян. – М. : Госполит-издат, 1959. – 40 с.

Турченко Г. Південь України і радянські плани європейської революції (перша половина 1919 р.) / Г. Турченко // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя : Просвіта, 2003. – Вип. 10. – С. 42-53.

Турченко Г. Вплив воєнно-стратегічної обстановки на Півдні України навесні – влітку 1919 року на зовнішньополітичний курс Радянської Росії / Г. Турченко // Історична пам’ять. Наук. зб. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 52-71.

Маркс К. Передмова до німецького видання 1872 р. / К. Маркс, Ф. Енгельс // Маніфест Комуністичної партії. – М. : Политиздат, 1981. – С. 8-9.

Маркс К. Передмова до італійського видання 1893 р. / К. Маркс, Ф. Енгельс // Маніфест Комуністичної партії. – М. : Политиздат, 1981. – С. 12-13.

Маркс К. Буржуа і пролетаріат / К. Маркс, Ф. Енгельс // Маніфест Комуністичної партії. – М. : Политиздат, 1981. – С. 24-38.

Маркс К. Ставлення комуністів до різноманітних опозиційних партій / К. Маркс, Ф. Енгельс // Маніфест Комуністичної партії. – М. : Политиздат, 1981. – С. 59-61.

Енгельс Ф. «Принципи комунізму» / К. Маркс, Ф. Енгельс. // Про соціалістичну революцію. – К. : Вид-во політ. літ. України, 1976. – С. 68-84.

Енгельс Ф. Принципи комунізму / К. Маркс, Ф. Енгельс // Маркс К., Енгельс Ф. Зібрання творів. Друге російське видання. – М. : Вид-во політ. літ. – Т. 4. – С. 311-326.

Ленін В. Засідання Петербурзької ради робочих і солдатських депутатів 25 жовтня (7 листопада) 1917 року. Доповідь про задачі влади рад / В. Ленін // Повне зібрання творів. Переклад з російського 5-го видання. – Т. 35. – К. : Вид-во політ. літ. України, 1973. – С. 7-27.

Ленін В. Лист до робочих і села України з приводу перемоги над Денікіним / В. Ленін // Повне зібрання творів. П’яте російське видання. – Т. 40. – М. : Держ. вид-во політ. літ, 1963. – С. 39-45.

Моні С. Пролетарський інтернаціоналізм у зовнішній політиці Радянської держави (1917-1921 рр.) / С. Монін // Великий Жовтень і пролетарський інтернаціоналізм. – Кишинів : Штіінца, 1989. – С. 54-59.

Ленін В. Проект програми РКП / В. Ленін // Повне зібрання творів. П’яте російське видання. – М. : Вид-во політ. літ., 1974. – Т. 38. – С. 79-121.

Ленін В.І. ІІІ Комуністичний Інтернаціонал / В. Ленін // Повне зібрання творів. П’яте російське видання. – Т. 38. – М. : Вид-во політ. літ., 1974. – С. 230-231.

Троцкий Л. История русской революции: В 2 т. Т. 1: Февральская революция / Л. Троцький. – М. : Терра, «Республика», 1997. – 464 c.

Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. – Т. 2 / [голов. ред. Г. Сергієнко]. – К. : Вид-во політ. літ., 1968. – 465 с.

Турченко Г. Південна Україна на зламі епох (1914-1922 рр.) / Г. Турченко. – Запоріжжя : Просвіта, 2005. – 324 с.

Горак В. Повстанці отамана Григор’єва (серпень 1918 – серпень 1919 рр.): Історичне дослідження / В. Горак. – Фастів : Поліфаст, 1998. – 224 с.

Ленін В. Доповідь про тактику РКП на ІІІ конгресі Комуністичного Інтернаціоналу 5 липня 1921 р. / В. Ленін // Повне зібрання творів. Переклад з 5-го російського видання. – Т. 44. – К. : Вид-во політ. літ. України, 1974. – С. 32-57.