БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ У 1930-х РОКАХ

Ярослав Петрович Цецик

Анотація


У статті досліджено участь членів українських політичних партій УНДО та УСРП у справі захисту української школи від полонізації на Волині у 1930-х рр.


Ключові слова


Волинь; політична партія; плебісцит

Повний текст:

PDF

Посилання


Siwicki M. Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich. – T. 1. – Warszawa, 1992.

З двома язиками чи з одним // Дзвін. –1925. – 3 лип.

Державний архів Волинської області (далі – ДАВО), ф.60, оп.1, спр.10.

Державний архів Рівненської області (далі – ДАРО), ф.33, оп.4, спр.4.

Wołyn. – 1934. – 22 stycznia.

Мудрий В. Змагання за українські університети в Галичині. – Львів – Нью-Йорк, 1999.

За українську школу! – Львів, 1928.

Новий час. – 1932. – 23 січ.

ДАРО, ф.33, оп.4, спр.56.

Wołyn. – 1934. – 28 stycznia.

Колесник В. Українська інтелігенція Волині та Холмщини у боротьбі за національну школу // Українці Холм-

щини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків: Зб. наук. праць. – Луцьк,

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. – К., 2005.

ДАРО, ф.113, оп.1, спр.241.

Діло. – 1933. – 29 листоп.

Новий час. – 1933. – 20 лип.

ДАВО, ф.1, оп.2, спр.3727.