КОСТЬ ЛЕВИЦЬКИЙ: ВІД САМОСТІЙНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ

З. М. Комаринська

Анотація


У статті розглянуто діяльність визначного українського громадсько-політичного й державного діяча, адвоката і публіциста Костя Левицького. Досліджено й проаналізо- вано його діяльність як ідеолога руху ощадності, організатора та одного з провідних діячів українського кооперативного руху в Галичині. Охарактеризовано його внесок у становлення й розвиток економічних засад самостійності українського громадянства у період іноземної окупації краю. Описано активну громадянську позицію та державницьку діяльність К. Левицького в період національно-державного відродження Галичини, ство- рення Західно-Української Народної Республіки. Обґрунтовано висновок про те, що сво- єю діяльністю він сприяв відродженню української державності, національної свідомості, української економіки через власну активну діяльну позицію аж до кінця свого життя.

Ключові слова


ость Левицький; юрист; окупація; економічна самостійність; ощадність; державне відродження; незалежність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабенко С. Г. Історія кооперативного руху : [підруч. для вузів] / С. Г. Бабенко, В. Г. Галюк, С. Д. Гелей –

Львів : Інститут українознавства НАНУ, 1995. – 410 с.

Левицький К. Порадник торговельний / Кость Левицький, Іван Петрушевич. – Львів, 1905. – 84 с.

Загальні збори Центробанку // Господарсько-кооперативний часопис. – 1938. – Ч. 21. – С. 14.

Левицький К. Про сьльськи касы позичкови и щадниць / К. Левицький – Л., 1894. – 72 с.

Левицький К. Як працює наша кооперація / К. Левицький // Господарсько-кооперативний часопис. – 1938. –

Ч. 17–18.

Діло. – 1936. – 1 листопада.

Довідник з історії України. Т. 2. / За ред. І. Підкови та Р. Шуста. – К., 1995. – С. 145–146.

Д-р Кость Левицький. З приводу 75-ліття життя // Новий час. – 1934. – 22 листопада. – Ч. 261. – С. 1–2.

Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. – Нью-Йорк, Т-во укр. кооперації,

– 624 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.