СКЛАД КІЛІЙСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ РАДИ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ТОРГІВЛІ В 1882–1917 РОКАХ

Г. П. Коваль

Анотація


Статтю присвячено Кілійському міському самоуправлінню та його діяльності. В статті розглянуто склад Кілійської комунальної ради та її діяльність в галузі міського господарства та торгівлі в 1882–1917 роках, подано перелік посад. Наведено прізвища міських голів(примарів) та склад комунальної ради в 1882–1883, 1885, 1893, 1897, 1903, 1899, 1901–1903, 1907, 1911–1914, 1916 роках. Подано кількість населення міста в 1881–1914 ро- ках, його поділ. Надано данні різних років про площу міста, кількість міської землі, про- мислових та торгових закладів, вулиць, провулків, житлових будівель з різного матері- алу, ліхтарів. Наведено бюджети 1881, 1885, 1891, 1912 років. Наведено тексти обов’язкових постанов, що регулювали питання міського господар- ства та торгівлі. Автор дійшов висновку, що на початку ХХ століття Кілія стала од- ним з найбільших торговельних міст на Дунаї, а більшому розвитку благоустрою міста і торгівлі сильно чинили перепону діючі тут застарілі румунські закони.

Ключові слова


Кілійська комунальна ради; населення; бюджети; міське господарст- ва; торгівля; обов’язкові постанови

Повний текст:

PDF

Посилання


Історія міст і сіл Української РСР. Одеська область. – К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1969. – 911 с.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://imsu-odesa.com/mista-i-sela-odeskoi-oblasti/reniiskyjrajon/reni.html?start=5.

История городов и сел Украинской ССР. Одесская область. – К. : Главная редакция УСЕ АН УССР, 1978. –

с. – с. 480.

Бессарабский Адрес – Календарь на 1882 год. Кишинев. – С. 49–50.

Бессарабский Календарь на 1883 год. Год первый. Кишинев. – С. 124.

Бессарабский Календарь на 1885 год(простой). Год третий. Кишинев. – С. 107.

Бессарабский Календарь на 1888 год(высокосный). Год шестой. Кишинев. – С. 103.

Бессарабский Адрес – Календарь на 1893 год(простой). Год одиннадцатый. Кишинев, 1892. – С. 67.

Бессарабский Адрес – Календарь на 1897 год(простой). Год пятнадцатый. Кишинев. 1896. – С. 77.

Бессарабский Адрес – Календарь на 1899 год(простой). Год семнадцатый. Кишинев. 1898. – С. 83.

Бессарабский календарь на 1901 год(простой). Год девятнадцатый. 1900. – С. 79–80.

Бессарабский Адрес – Календарь на 1902 год. Кишинев. 1901. – С. 85.

Бессарабия(издание 1903 г.) Графический, исторический, статистический, экономический, этнографичес-

кий, литературный и справочный сборник «Бессарабия» (под редакцией Крушевана П.). [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу : http://oldchisinau.com/lib/bessarabia/bessarabia01.html.

БГВ. – 1904. – 13(26) января.

Бессарабский Адрес – Календарь на 1907 год(простой). Год двадцать пятый. Кишинев. 1906. – С. 113–114.

Адрес – календарь Бессарабской губернии на 1911 год. Год 29 – й. Кишинев. – С. 310.

Вся Россия. 1912. Т. 1. – С. 258.

Иллюстрированный Адрес – Календарь Бессарабской губернии на 1914 год. Год 32 – й. Кишинев. 1913. –

С. 317.

Адрес – календарь Бессарабской губернии на 1916 год. Год 34 – й. Кишинев. 1916. – С. 170–171.

Энциклопедический словарь. Том 29. С-Петербург. 1895. – С. 57.

Большая Энциклопедия. Том 10. С-Петербург. 1902. – С. 728.

Новый Энциклопедический словарь. Том 21. Петроград. – С. 557.

Ярманки, или сухопутные рынки Новороссийского края. А. А. Скальковского. 1855. – С. 24.

В.И. Жуков. Города Бессарабии(1861 – 1900 гг.) Очерки соціально-экономического развития. Ответствен-

ный редактор член-корреспондент АН СССР Я. С. Гросул. Академия Наук Молдавской ССР. Институт Ис-

тории. Издательство «Штиинца». Кишинев. 1975. – 290 с. – С. 37.

Обзор Бессарабской губернии за 1910 год. Кишинев. 1911. – С. 12.

Бессарабские губернские ведомости(далі – БГВ). – 1884. – 29 ноября.

БГВ. – 1911. – 13 (26) сентября.

БГВ. – 1913. – 15 (28) ноября.

Бессарабец. – 1902. – 26 января (8 февраля).

БГВ. – 1908. – 4 (17) марта.

БГВ. – 1915. – 27 ноября (10 декабря).

БГВ. – 1912. – 7 (20) ноября.

БГВ. – 1915. – 19 июля (1 августа).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.