РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ У ВИСВІТЛЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ РОДИНИ ХАРИТОНЕНКІВ (НА МАТЕРІАЛАХ 1990–2000 рр.)

О. М. Гайдай

Анотація


Періодична преса, зокрема газетна періодика, є важливою групою історичних джерел для дослідження історії династії Харитоненків. Автор у статті розглядає роль регіональ- ної періодичної преси у висвітленні діяльності родини Харитоненків у контексті соціа- льно-економічних процесів, що проходили в Російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття на матеріалах Сумської преси 1990–2000 рр. Роль та діяльність династії підприємців цукрозаводчиків Харитоненків потребує всебічного вивчення. Подолавши шлях від селян слободи Нижньої Сироватки, Сумського повіту, Харківської губернії, до найзаможнішого та впливового роду цукрозаводчиків, Харитоненки, завдяки наполегливій праці перетворили провінційне місто Суми на провід- ний центр цукрово-рафінадної галузі Харківщини. Саме тому ця тема на сторінках регіо- нальної Сумської преси набуває особливої актуальності в контексті соціально- економічних процесів, що проходили в Російській імперії в кінці ХІХ на початку ХХ століття.

Ключові слова


періодична преса; купець; підприємець; цукрова промисловість; благодійність

Повний текст:

PDF

Посилання


Медушевская О. М. Методология истории / О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. – М. : РГГУ, 1997. – 72 с.

Нечиталюк М. Методологічні проблеми історико-журналістських досліджень / М. Нечиталюк // Українська

періодика: Історія і сучасність: Тези доп. і повід. Всеукр. наук.-теорет. конференції 9–10 грудня 1993 р. –

Львів, 1993. – С. 17.

Романюк М. Українське пресознавство на порозі XXI століття / М. Романюк. – Львів : Світ, 2000. – 110 с.

Гулыга А. Эстетика истории / А. Гулыга. – М. : Наука, 1974. – 127 с.

Кость С. Дослідження історії західноукраїнської преси: методологічні проблеми / С. Кость // Вісник

Львівського університету. Серія журналістики. – 2006. – Вип. 28. – С. 184–192.

Петров Г. Чехов про Харитоненка // Панорама Сумщини. – 1990. – 27 вересня.

Ліщинський І. І мільонер, і меценат / І. Ліщинський, В. Токарєв // Панорама Сумщини. – 1990. –

березня. – С. 7.

Ліщинський І. Експлуататор чи благодійник? / І. Ліщинський, В. Токарєв // Панорама Сумщини. – 1990. –

серпня. – С. 6.

Ліщинський І. З тієї ж династії / І. Ліщинський, В. Токарєв // Панорама Сумщини. – 1990. – 29 листопада. – С. 6.

Лищинский И. П., Токарев В. Р. Продолжил дело отца / И. П. Лишинский, В. Р. Токарев // Машинострои-

тель. – 1990. – 7 июня.

Кисельов О. Що обіцяв батько, віддава син / О. Кисельов // Панорама Сумщини. – 1990. – 13 вересня.

Циндренко В. Про І. Г. Харитоненка / В. Циндренко // Панорама Сумщини. – 1990. – 24 травня.

Звагельський В. Хто же він? / В. Звагельський // Панорама Сумщини. – 1990. – 29 березня. – С. 7.

Нижньосироватський селянин і його нащадки в творчості видатних художників // Панорама Сумщини. –

– 10 січня.

Харитоненки без домислів і прикрас // Панорама Сумщини – 1991. – 6 червня.

Сергиенко М. В. Иван Герасимович Харитоненко глазами сумских краеведов / М. В. Сергиенко //

Матеріали історико-краєзнавчої конференції до 190-річчя з дня народження І. Г. Харитоненка. – Суми:

ДВНЗ «УАБС», 2012. – С. 70–75.

Петров Г. Кетлін Маррел: доля Харитоненків – незвичайна / Г. Петров, М. Чугай // Панорама Сумщини. –

– 4 липня. – С. 3.

Петров Г. Знищенна назва / Г. Петров // Панорама Сумщини. – 1991. – 5 вересня. – С. 6.

Кныш Н. В. Сумщина: 18-й год / Н. В. Кніш // Ваш шанс. – 1994. – № 23–25. – С. 14.

Кондратенко С. Семья Харитоненко: Промышленники, благотворители, меценаты, коллекционеры /

С. Кондратенко // Ваш шанс. – 1993. – № 25. – С. 2, – № 26. – С. 2, –

№ 29. – С. 3.

Вороненко М. Добро пам’ятається віки:розповідь про відомих цукрозаводчиків Харитоненків /

М. Вороненко // Глухівщина. – 1992. – С. 5 грудня.

Кравченко А. Доброчинці / А. Кравченко // Літературна Україна. – 1992. – 4 червня.

Звагельський В. За духовним заповітом Харитоненків / В. Звагельський // Панорама Сумщини. – 1992. –

квітня. – С. 5. Сумчани в посольстві Великобританії / В. Звагельський // Добрий день. – 1992 –

квітня. – С. 2.

Токарев В. Главная контораХаритоненко / В. Токарев // Предприниматель. – 1992. – № 5 (6), – 28 февраля –

марта. – С. 8.

Сорока В. Меценати / В. Сорока // Добрий день. – 1994. – 14 жовтня. – С. 5.

Мигулько О. Доля родини Павла Харитоненка / О. Мигулько // Панорама Сумщини. – 1992. – 27 лютого. – С. 3.

Мусін-Пушкін В. П. «Побувати б у Сумах» / Мусін-Пушкін // Панорама .Сумщина. – 1992. – 9 квітня. – С. 3.

Петров Г. Художня Харитоненкіана / Г. Петров // Панорама Сумщини. – 1992. – 27 лютого. – С. 4-5.

Чугай М. Презентація книги «Посольство Великобританії у Москві. Особняк Харитоненка» / М. Чугай //

Панорама Сумщини. – 1992. – 26 березня. – С. 4.

Скибицька Т. Харитоненки / Т. Скибицька // Пам’ятки України. – 1992. – № 2–3. – С. 39–40, 117–118.

Акуленко В. Творці мистецького добра / В. Акуленко // Пам’ятки України. – 1992. – № 2–3. С. 38.

Карапетян Н. Рафинад в кусках, в плитках, в головах… / Н. Карапетян // Ваш шанс. – 1995. – 24 декабря. –

С. 12; 21–31 декабря. – С. 13; 28.12 – 7.01. – С. 11.

Безсмертний В. У господарствах поміщиків / В. Безсмертний // Наш Тростянець. – 1995. – 2 серпня. – С. 2.

Слабошпицький М. Ф. Українські меценати: Нариси з історії української культури/2-ге видання, допов. /

М. Ф. Слабошпицький. – К. : Вид-во М. П. Коць; Ярославів Вал, 2006. С. 195.

Талденко В. И. «Слово чести» Павла Харитоненко / В. И. Талденко // Ваш шанс. – 1995. – 28 декабря. – С. 11.

Факти // Голос Посулля. – 1995. – 15 липня. – С. 2.

Прохасько Е. К истории отношений мецената и художника (П. И. Харитоненко и М. В. Нестеров) //

Уик-енд. – 1995. – № 12, 23 – 30 марта. – С. 9.

Кныш Н. В. Скупые рыцари архива (записки архивиста) // Ваш шанс. – 1995. – № 5, –2 – 12 февраля. – С. 1.

Гноевая Н. Возвращение «Святой Зинаиды» / Н. Гноевая // Данкор. – Сумы. – 1996. – 12 сентября. – С. 6.

Мірошник В. Коли Харитоненко займе свій постамент? / В. Мірошник // Ярмарок. – 1996. – 12 квітня.

Максютенко В. «Трудом возвеличиваюсь…» / В. Максютенко // Голос Украины. – 1996. – 25 июня. – С. 12;

Ворскла (В.Писарывка). – 1996. – 10 июля. – С.2; Славутич (Сумы). – 1997. – 28 марта. – С. 2.

Ліщинський І., Токарєв В. Хто такі Харитоненки? / І. Ліщинський, В. Токарєв // Фрунзенець. – 1996 –

червня. – С. 1.

Хвостенко Г. «Любіть Суми так, як люблю я» / Г. Хвостенко // Добрий день. – 1996. – 28 червня. – С. 4–5.

Махайова О. Засновник цукрової династії / О. Махайова // Перемога. – 1997. – 24 вересня. – С. 2.

Скворцов И. Памяти почетного гражданина / И. Скворцов // Сумское обозрение. – 1997. – 27 июня. – С. 9.;

Скворцов И., Волгарева Г. «Звон в Троицком храме будет всегда московский» / И. Скворцов, Г. Волгарева //

Сумское обозрение. – 1997. – 23 мая. – С. 11.

Козлов А. Вино семья Харитоненко получала из Петербурга, а вот наливку покупала в Сумах // Сумское

обозрение. – 1997. – 10 октября. – С. 8.

Былая слава (Родословная Харитоненко) / А. Козлов // Скарбниця української культури: Зб. наук. пр. –

Чернігів, 2006. – Вип. 7. – С. 95–105.

Комаров В. «Многое замолкло. Многие ушли…» / В. Комаров // Ваш шанс. – 1998. – 7 мая. – С. 5; «Лебе-

диная песня» П. И. Харитоненко // Ваш шанс. – 1998. – 27 августа. – С. 8; «Все прошлое кажется сном…» /

П. И. Харитоненко // Ваш шанс. – 1999. – 4 марта. – С. 30; 18 марта. –С. 31; 25 марта. – С. 30; 1 апреля. –

С. 32; 8 апреля. – С. 36; 15 апреля. – С. 36; 29 апреля. – С. 32; 13 мая. – С. 32; 20 мая. – С. 32; Харитоненко

в Натальевке // Ваш шанс. – 1999. – 11.02. – С. 31; 18 февраля. – С. 28.

Шульженко Н. Особняк Харитоненко в Москве / Н. Шульженко // Ваш шанс. – 1998. – 9 июля. – С. 8;

Посольство Великобритании – особняк Харитоненко / Н. Шульженко // Ваш шанс. – 1998. – 27 августа. – С. 8.

Гноевая Н. Путешествие по родным местам / Н. Гноева // Данкор. – 1998. – 21 августа. – С. 6; 28 августа. –

С. 7.

Бугайченко Л. Один з династії Харитоненків / Л. Бугайченко // Фрунзенець. – 1998. – 15 травня. – С. 3.

Гноевая Н. Правнуки Харитоненко в Сумах / Н. Гноевая // Данкор. – 1998. – 14 августа. – С. 6

Комаров В. Харитоненко в Натальевке / В. Комаров // Ваш шанс. – 1999. – 11.02. – С. 31; 18 февраля. – С. 28.

Родичкина О., Родичкин И. Три века Качановки / О. Родичкина, И. Родичкин // Вісник. – 1999. – № 1 (3). –

С. 30-36; Клименко Ю., Клименко Г. Качанівське диво / Ю. Клименко, Г. Клименко // Жінка. – 1999. – № 2

(лютий). – С. 8–9.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.