ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТРУДОВИЙ КОНГРЕС ЯК ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В ДРУГІЙ УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Ольга Володимирівна Малюта

Анотація


У статті проаналізовані передумови утворення Всеукраїнського Трудового Конгреса в часи другої Української Народної Республіки, вдалось частково відтворити особовий склад депутатів Конгресу, охарактеризувати їх настрої та законодавчі кроки цього представницького органа

Ключові слова


Всеукраїнський Трудовий конгрес; депутати; друга Українська Народна Республіка; законодавча діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


В комісіях Трудового Конгресу // Державний архів Вінницької області (далі ДАВО). – Ф. Д – 255. – Оп. 1. – Спр. 133; Українська ставка (Вінниця). – 1919. – 20 лютого.

Верстюк В. Ф. Українська Народна Республіка під проводом Директорії // Історія України: нове бачення: У 2 т. – К.: В-во Україна, 1996. – Т. 2. – С. 81 – 87.

Винниченко В. Щоденник (1911– 1925). – Едмонтон, 1980.

Грунт для катастрофи: Трудовий Конгрес Народів України (22 – 28 січня 1919 р.) // У кн.: Яневський Д. Політичні системи України 1917 – 1920 років: спроби творення і причини поразки. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2003. – С. 298 – 311.

ДАВО. – Ф. Д – 255. – Оп. 1. – Спр. 133.

До відкриття Трудового Конгресу // Народна воля. – 1919. – 22 січня (9 січня ст. ст.). – Ч. 15. – С. 4.

Єфремов С. Дух віків // Український голос (Тернопіль). – 1919. – 30 січня. – Ч. 13. – С. 1.

Закон про форму української влади, ухвалений Конгресом Трудового Народу України на засіданні 28 січня 1919 р. // Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918 – 1920: Документи і матеріали: У 2 т., 3 ч. – К.: В-во О. Теліги, 2008. – Т. 2. – С. 467 – 468.

Інструкція для виборів на Конгрес Трудового Народу України // ДАВО. – Ф. Д – 255. – Оп. 1. – Спр. 133.

Інструкція для виборів на Конгрес Трудового Народу України від 05. 01. 1919 // Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918 – 1920: Документи і матеріали. – У 2 т. – К., 2006. – Т. 2. – С. 406 – 412.

Комісія Трудового Конгресу по обороні // ДАВО. – Ф. Д – 255. – Оп. 1. – Спр.133. – Арк.. 170 зв.; Українська ставка (Вінниця). – 1919. – 20 лютого. – № 46.

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917 – 1921. – К.: Темпора, 2003. – 608 с.

Нагаєвський І. Історія Української держави XX століття. – К.: Український письменник, 1993. – 413 с.

Солдатенков В. Українська революція: концепція та історіографія (1918 – 1920). – К., 1999.

Стахів М. Україна в добі Директорії УНР: У 7 т. – Т. 1: Власними силами. – Торонто: В-во «Українська науково-історична бібліотека в Скрентоні», 1962. – 272 с.

Стахів М. Україна в добі Директорії УНР: У 7 т. – Т. 1: Україна між двома силами. – Скрентон: В-во «Українська науково-історична бібліотека в Скрентоні», 1963.

Трудовий Конгрес українського селянства та робітництва // ДАВО. – Ф. Д – 255. – Оп. 1. – Спр. 133. – Арк.. 103 зв.; Народна воля. – 1919. – 22 січня (9 січня ст. ст.). – Ч. 15.

І. Л. Урочисте відкриття Трудового Конгресу // Український голос. – 1919. – 29 січня. – Ч. 12.

Фещенко-Чопівський І. Хроніка мого життя. – У кн.: Фещенко-Чопівський І. Життєписно-бібліографічний нарис. – Львів, 2000. – Ч. 2. – С. 135 – 149.

Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917 – 1920 рр. – Нью-Йорк: В-во Чарторийських, 1969. – Т. 1. – 192 с.

Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917 – 1920 рр. – Нью-Йорк: В-во Чарторийських, 1969. – Т. 3.

Цегельський Л. Від легенд до правди: Спомини про події в Україні, зв’язані з Першим листопадом 1918 р. – Нью-Йорк; Філадельфія: Булава, 1960.

Bruski J.J. Petlurowcy: Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919 – 1924). – Kraków: Wydawnictwo ARCANA, 2004.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.