ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ СЕРБІЇ 1878-1918 РР.

Світлана Дмитрівна Чернік

Анотація


Розглянуто періодичні видання України останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. як джерело вивчення політичної історії Сербії 1878-1918 рр. Уперше зроблено спробу встановити обсяг виявлених матеріалів у київських, одеських, харківських й інших провінційних газетах, з’ясувати їхню значущість для висвітлення внутрішньо- і зовнішньополітичних процесів у сербській державі та проаналізувати вплив газетних публікацій на формування ставлення до них української громадськості

Ключові слова


періодика України; історичне джерело; політична історія; Сербія; публіцистика; кореспондент

Повний текст:

PDF

Посилання


Павлюченко О. В. Россия и Сербия 1888-1903 (дипломатические отношения, общественные связи). – К., 1987. – 130 с.

Павлюченко О. В. Україна в російсько-югославянських суспільних зв’язках (друга пол. ХІХ – початок ХХ ст..) – К., 1992. – 206 с.

Шевченко С. І. Українська доля Нової Сербії. Історичні нариси з минулого Кіровоградщини (Кіровоградщина в українсько-сербських зв’язках (1775-2002)). – Кіровоград, 2004. – 167 с.

Глічов І. Балканські війни 1912-1913 рр. в оцінці Л. Троцького // Республіканець. – 1995. – № 1-2. – С. 57–59.

Піскіжова В. Благодійна діяльність української громадськості на підтримку національно-визвольного руху болгарського народу в період російсько-турецької війни 1877-1878 рр. (За матеріалами газети «Киевлянин») // Дриновський збірник=Дриновски сборник / С. Ю. Страшнюк (голов. ред.). – Харків ; Софія : Академічне вид-во ім. Марина Дринова, 2009. – 481 с. – Т. 3. – С. 92–98.

Копилов А. О., Заводовський А. А. Вплив визвольної боротьби балканських слов’ян на трансформацію слов’янської ідеї в суспільно-політичні думці України другої половини ХІХ ст. // Український історичний журнал. – 2003. – № 2. – С. 56–66; 2005. – № 1. – С. 148–164.

Киевлянин. – 1888. – 27 октября.

Киевлянин [1864-1918] // Русская периодическая печать (1702-1894): Справочник. – М. : Гос. изд-во полит. лит., 1959. – С. 452.

События на Балканском полуострове // Киевлянин. – 1885. – 11 ноября.

Положение дел в Сербии // Киевлянин. – 1889. – 1 марта.

Государственный переворот в Сербии // Киевлянин. – 1903. – 1 июня.

Австро-сербский конфликт // Киевлянин. – 1909. – 3 марта.

Вопрос о сербской конституции // Киевлянин. – 1894. – 7 сентября.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 82 т. и 4 доп. т.: Т. 16А (32): Коялович – Кулон. – С.-Петербург, 1895.

Сербско-болгарская война // Заря. – 1885. – 12 ноября.

M.N.W. Современное положение дел на Балканском полуострове // Заря. – 1885. – 6 декабря.

Киевское слово. – 1890. – 17 января.

К событиям в Сербии // Киевское слово. – 1903. – 1 июня.

Сербия // Киевская газета. – 1901. – 14 апреля.

Кровавая катастрофа в Белграде // Киевская газета. – 1903. – 31 мая.

Правда о королеве Драге // Киевская газета. – 1901. – 13 мая.

Киевская газета. – 1901. – 9 мая.

Сербия // Киевская газета. – 1901. – 24 мая.

Особові архівні фонди Інституту рукопису: [путівник] / Національна академія наук України ; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; Інститут рукопису. – К., 2002. – 768 с.

Сербия // Одесский вестник. – 1893. – 9(21) июня.

Переворот в Сербии //Одесский листок. – 1893. – 3 апреля.

Сербия // Одесские новости. – 1893. – 16(28) декабря.

Европейская война. Сербия и Черногория против Австрии // Одесские новости. – 1893. – 1(14) октября.

Сербия // Харьковские губернские ведомости. – 1888. – 9 декабря.

Южный край (Харьков). – 1885. – 11(23) ноября.

Родионова Т. С. Журналисты, редакторы и издатели – члены первой Государственной Думы // Вестник Московского Университета. Сер. 10. Журналистика. – 2006. – № 1. – С. 116–121.

Балканские дела // Голос Юга (Елисаветград). – 1908. – 23 ноября.

Давидов И. Шансы войны и мира // Голос Юга (Елисаветград). – 1913. – 17 января.

Голос Юга (Елисаветград). – 1914. – 10 октября.

Д.И. Что нам делать со славянами? // Киевлянин. – 1885. – 13 ноября.

Н. Новая сербская конституция // Одесский листок. – 10 апреля.

Тэзи А. События в Сербии // Киевская газета. – 1903. – 3 июня.

Петровский Антоний. Недавняя война // Заря. – 1886. – 12 июня.

Малиновский Ежи Максимилиан. Антоний Пиотровский и художественная культура Пруссии в 19 веке // Восточная Пруссия. История. Культура. Искусство. – Калининград, 2003. – Вып. 1. – С. 40-48.

Киевлянин. – 1999. – 19 сентября.

Киевское слово. – 1890. – 18 июля.

Павлюченко О. В.Серби та Чорногорці в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.): біографічний словник. – К. : КЖД «Софія», 2009. – 178 с.

Т.Ф. Россия и Австрия // Киевлянин. – 1883. – 26 октября.

Милюков П. Н. о балканских делах // Голос Юга. – 12 октября.

Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. – Т. 1. – М., 1956. – 440 с.

Наблюдения и обобщения // Одесские новости. – 1912. – 19 октября.