ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ З ФОНДІВ ЦДІАУ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ У СЕЛАХ УКРАЇНИ (1907-1914 РР.)

Сергій Вікторович Сусоров

Анотація


Розкрита специфіка документів правоохоронних органів, що зберігаються у фондах ЦДІАУ. Вказано на необхідність їх ретельного аналізу та співставлення з іншими джерелами.

Ключові слова


агентурні свідчення; архівні документи; губернські жандармські управління; джерела; соціалісти-революціонери

Повний текст:

PDF

Посилання


Варшавчик М. А. Источниковедение истории КПСС / М. А. Варшавчик. – М., 1989.

Историография истории Украинской ССР. – К., 1987.

Перегудова З. И. Политический сыск в России. (1880-1917 гг.) / З. И. Перегудова. – М., 2000.

Спиридович А. Записки жандарма / А. Спиридович. – М., 1991.

Центральний державний історичний архів України, ф. 268, оп. 2, спр. 87.

Там само, ф. 268, оп. 1, спр. 320.

Там само, ф. 274, оп. 1, спр. 2165.

Там само, ф. 274, оп. 1, спр. 2282.

Там само, ф. 274, оп. 1, спр. 2748.

Там само, ф. 274, оп. 1, спр. 2963.

Там само, ф. 276, оп. 1, спр. 18.

Там само, ф. 276, оп. 1, спр. 19.

Там само, ф. 276, оп. 1, спр. 25.

Там само, ф. 276, оп. 1, спр. 84.

Там само, ф. 276, оп. 1, спр. 111.

Там само, ф. 276, оп. 1, спр. 112–116.

Там само, ф. 276, оп. 1, спр. 116.

Там само, ф. 276, оп. 1, спр. 173.

Там само, ф. 321, оп. 1, спр. 34.

Там само, ф. 321, оп. 1, спр. 125.

Там само, ф. 428, оп. 1, спр. 214.

Там само, ф. 1439, оп. 1, спр. 1546.