ФОНДИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН У ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ ТОТАЛІТАРНОЇ ДЕРЖАВИ

Влада Володимирівна Сокирська

Анотація


Уперше досліджено джерельну базу Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України під кутом зору її нового прочитання стосовно російсько-українських відносин з метою творення справді наукової концепції історії взаємовідносин Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки і Української Соціалісти-чної Радянської Республіки. Використано фонди Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, Ради Народних Комісарів та Постійного представництва УСРР при уряді СРСР, що є найбільш репрезентативними з означеної проблеми

Ключові слова


російсько-українські відносини; архівні фонди; договірні відносини; проблема кордонів; переселенська політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний архів вищих органів влади і управління (м. Київ), ф. 1, оп. 1.

ЦДАВОУ, ф. 2, оп. 1.

ЦДАВОУ, ф. 2, оп. 1, спр. 1. – 29 арк.

ЦДАВОУ, ф. 3, оп. 1, спр. 162. – 11 арк.

ЦДАВОУ, ф. 3, оп. 1, спр. 59. – 49 арк.

ЦДАВОУ, ф. 1, оп. 2, спр. 1809. – 102 арк.

ЦДАВОУ, ф. 1, оп. 2, спр. 1807. – 71 арк.

ЦДАВОУ, ф. 1, оп. 2, спр. 1808. – 139 арк.

ЦДАВОУ, ф. 1, оп. 2, спр. 313. – 56 арк.

ЦДАВОУ, ф. 1, оп. 2, спр. 717. – 321 арк.

ЦДАВОУ, ф. 1, оп. 2, спр. 2630. – 317 арк.

ЦДАВОУ, ф. 3, оп. 1, спр. – 16 арк.

ЦДАВОУ, ф. 3, оп. 1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.