ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ У ДОСЛІДЖЕННІ ІСТОРІЇ СУДНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Надія Олександрівна Рижева

Анотація


Привернуто увагу до державних архівних установ, що зберігають документи з
історії суднобудування. Зроблено спробу виділити найбільш перспективні для
майбутніх дослідників фонди та систематизувати накопичений у них документальний матеріал за предметно-тематичним спрямуванням.


Ключові слова


суднобудування; державні архіви; документи фондів; класифікація джерел

Повний текст:

PDF

Посилання


Малярчук А. А. Верфь на Ингуле / А. А. Малярчук. – Ленинград : Судостроение, 1989. – 405 с. ; Корабельная летопись. Севастопольский морской завод / [В. В. Виноградов, Т. А. Гаврилова, Н. Е. Голубев и др.] ; ред. А. А. Череватый. – Севастополь : Арт-принт, 2003. – 534 с.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ, ф. 268: Південне районне охоронне відділення; ф. 274: Київське губернське жандармське управління; ф. 356: Канцелярія Миколаївського військового губернатора; ф. 574: Канцелярія старшого фабричного інспектора Київської губернії Міністерства торгівлі і промисловості м. Києва; ф. 970: Начальник відділу корабельних лісів у західних губерніях. Департамент корабельних лісів Морського міністерства м. Києва; ф. 1424: Правління товариства пароплавства по Дніпру та його притоках і Другого пароплавного товариства (м. Київ).

Державний архів Миколаївської області, ф. 216: Миколаївська міська управа, м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської губернії (1870-1920); ф. 222: Миколаївська міська дума, м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської губернії (1797-1920); ф. 230: Канцелярія Миколаївського військового губернатора, м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської губернії (1805-1901).

Там само, ф. 297: Миколаївський суднобудівний завод «Наваль» Бельгійського акціонерного товариства, м. Миколаїв, Херсонського повіту Херсонської губернії; ф. 300: Миколаївський суднобудівний завод Російського суднобудівного товариства «Россуд», м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської губернії (1909-1919).

Там само, ф. Р-3020: Особистий фонд Журавля Акіма Лазаровича; ф. Р-5858: Особистий фонд Крючкова Юрія Семеновича.

Журавель А. Л. Верфи на Ингуле – 180 лет (завод им. 61 коммунара) / А. Л. Журавель // Судостроение. – 1963. – № 12. – С. 72-75; Его же. Первый корабль революции / А. Л. Журавель // Судостроение. – 1970. – № 11. – С. 52-53.

Крючков Ю. С. Алексей Самуилович Грейг / Ю. С. Крючков. – М. : Наука, 1984. – 104 с; Его же. Корабль и эстетика / Ю. С. Крючков. – Николаев : el Talisman, 2007. – 172 с. ; Его же. Подводные лодки и их создатели. 1900-2000 гг.: Драмы людей, кораблей и идей / Ю. С. Крючков. – Николаев : ИИП «Степь-инфо», 2007. – 256 с.

Державний архів Одеської області, ф. 1: Управління Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора; ф. 2: Канцелярія одеського градоначальника; ф. 3: Головний статистичний комітет Новоросійського краю; ф. 147: Особистий фонд. Скальковський Аполлон Олександрович.

Державний архів Херсонської області, ф. 180: Управління робіт Херсонського торговельного порту Міністерства торгівлі та промисловості (1907-1917); ф. Р-629: Херсонський підрайонний комітет Всеросійської професіональної спілки робітників металургів м. Херсон, Херсонської губернії з 1921 р., Миколаївської губернії, з 1922 р. Одеської губернії, з 1923 р. Херсонського округу(1919-1930); ф. Р-735: Херсонська філія Миколаївського державного історичного архіву; ф. Р-4009: Колекція документів краєзнавців Херсонщини (1894-1998), оп. 6: Вадон Борис Євгенієвич – краєзнавець (1911-1996).

Державний архів міста Севастополя, ф. 4: Благочинний церков Севастопольського округу; ф. 15: Канцелярія Севастопольського градоначальника.

Російський державний архів давніх актів, ф. 1: Секретні пакети; ф. 10: Кабінет Катерини ІІ та його продовження; ф. 21: Справи Морського відомства; ф. 1261: Воронцови; ф. 1292: Російське історичне товариство.

Російський державний військово-історичний архів. ф. 52 – Потьомкін-Таврійський Григорій Олександрович; ф. 846 – Колекція військово-вченого архіву (ВВА).

Російський державний історичний архів, ф. 37: Міністерство торгівлі та промисловості. Гірський департамент; ф. 95: Міністерство торгівлі та промисловості. Відділи торговельного мореплавання і торговельних портів; ф. 159: Міністерства шляхів сполучення

Експедиція водних комунікацій; ф. 1276: Фонд Ради Міністрів. Рада Міністрів; ф. 1284: Міністерство внутрішніх справ. Департамент загальних справ.

Російський державний архів військово-морського флоту, ф. 166: Департамент Морського міністерства. С.-Петербург (1803-1828); ф. 172: Канцелярія Віце-президента Адміралтейств-колегії генерал-фельдмаршала І. Г. Чернишова. С.-Петербург (?-1797); ф. 197: Канцелярія князя Г. О. Потьомкіна-Таврійського по управлінню Чорноморським флотом (1778-1801); ф. 198: Канцелярія Віце-президента Адміралтейств-колегії адмірала Г. Г. Кушелєва. С.-Петербург (?-1801) (1787-1801); ф. 227: Височайші повеління, рескрипти і укази (колекція) (1725-1917); ф. 243: Управління Головного командира Чорноморського флоту й портів Чорного моря. Миколаїв (1785-1908) (1783-1910); ф. 245: Чорноморське Адміралтейське правління. Херсон. Миколаїв (1785-1798); ф. 410: Канцелярія Морського міністерства. Петроград (1836-1918); ф. 1047: Виконавча експедиція при управлінні Чорноморським департаментом (1808-1831); ф. 167: Всепідданіші звіти по флоту й Морському відомству (колекція) (1829-1916); ф. 409: Управління Морською будівельною частиною. Москва (1911-1918); ф. 417: Головний Морський штаб (ГМШ). Петроград (1884-1918); ф. 418: Морський Генеральний штаб. Петроград (1906-1918); ф. 427: Головне управління кораблебудування і постачання Морського міністерства. Санкт-Петербург (1885-1911).

Российская национальная библиотека, ф. 342: Картографічні матеріали; Ф. 417: Лазарев М. П.; ф. 550: Загальне зібрання рукописної книги; ф. 856: Шестаков І. О.

Миколаївський обласний державний архів. Путівник / [Блябліна В. В., Галдіна Г. С., Кравченко М. О.] ; під ред. Ш. С. Людковського. – К. : Наукова думка, 1966. – С. 256-258.